Ритлата 1

 • Други имена
 • Дължина
  18 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  290 m.
 • Ерозионен базис
  40 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Ритлата 1. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Шишманица. Врачански пещерен район №203. Згориградски пещерен подрайон. № 5335. Районен № 203 736. Дължина (18. 00 м), денивелация (+0. 80 м).

  GPS-координати по Пулково: N 43о 06′ 11. 7″ E 23о 37′ 26. 3″

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на десния географски бряг на р. Искър. Намира се югозападно от с. Лютиброд, масив Шишманица в южната периферия на Ржана планина, Западен Предбалкан. Според класифицирането на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачанския пещерен район № 203, Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт е с. Лютиброд. Тръгва се по шосето в посока Черепишкия манастир, като се следи лявата част на шосето. Достига се участък, където масива е проширен за да мине пътят. Над нас, вляво, се разкрива внушителен скален зъб (ръб). Продължава се по пътят още 100-150 м за да се достигне до водосток. Следва изкачване по дерето, което се отводнява от съоръжението. Достига се сипей, където изкачването продължава като се следи лявата посока и подножието на отвесната скала. След достигането му, се продължава почти по хоризонтала покрай скалата до достигането на входа на пещерата. Описание: Пещерата има два входа – т. е е проходна. Надморската им височина е 290 м. По-големият вход, откъдето обикновено става влизането, има формата на издължена полуелипса с височина 2. 50 м и широчина при основата 0, 60 м. Пещерата започва с леко възходяща галерия с югоизточна посока и дължина около 7 м, която в този участък, запазва височината и широчината си. Подът е настлан със суха глина и малки ръбести камъни. В следващия участък, височината на галерията запазва профилът си, височината ѝ варира между 1-0, 60 м, първоначално е нормално проходима, но в последствие широчината ѝ става около 0, 40 м. В края на пасажа височината на галерията достига 0, 30 м и тя приема едно разширение вляво. Напред се разкрива вторият, по-малък вход на пещерата, който е с почти кръгъл профил с диаметър ~0, 40 м. Пещерата е изцяло суха и лишена от образувания. Забелязана е троглоксенна фауна – паяци и пеперуди. Тя е образувана в горнокредно-долноюрски варовици (Сливнишка свита). Варовиците са сивобели масивни биокластични и биоконструирани. История на проучването: Открита е от А. Жалов и М. Стаменова на 04. 05. 2007 г. по време на теренен обход в рамките на Експедеция „Черепиш-2007” организирана от ПК”Стрешеро”-Враца под егидата на БФСп. Картирана е от А. Жалов от ПК”Хеликтит”-София и Хр. Христов от ПК ”Стрешеро”-Враца на 06. 05. 2007 г.

  Описание на достъпа

  Ритлата 1. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Шишманица. Врачански пещерен район №203. Згориградски пещерен подрайон. № 5335. Районен № 203 736. Дължина (18. 00 м), денивелация (+0. 80 м).

  GPS-координати по Пулково: N 43о 06′ 11. 7″ E 23о 37′ 26. 3″

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на десния географски бряг на р. Искър. Намира се югозападно от с. Лютиброд, масив Шишманица в южната периферия на Ржана планина, Западен Предбалкан. Според класифицирането на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачанския пещерен район № 203, Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт е с. Лютиброд. Тръгва се по шосето в посока Черепишкия манастир, като се следи лявата част на шосето. Достига се участък, където масива е проширен за да мине пътят. Над нас, вляво, се разкрива внушителен скален зъб (ръб). Продължава се по пътят още 100-150 м за да се достигне до водосток. Следва изкачване по дерето, което се отводнява от съоръжението. Достига се сипей, където изкачването продължава като се следи лявата посока и подножието на отвесната скала. След достигането му, се продължава почти по хоризонтала покрай скалата до достигането на входа на пещерата. Описание: Пещерата има два входа – т. е е проходна. Надморската им височина е 290 м. По-големият вход, откъдето обикновено става влизането, има формата на издължена полуелипса с височина 2. 50 м и широчина при основата 0, 60 м. Пещерата започва с леко възходяща галерия с югоизточна посока и дължина около 7 м, която в този участък, запазва височината и широчината си. Подът е настлан със суха глина и малки ръбести камъни. В следващия участък, височината на галерията запазва профилът си, височината ѝ варира между 1-0, 60 м, първоначално е нормално проходима, но в последствие широчината ѝ става около 0, 40 м. В края на пасажа височината на галерията достига 0, 30 м и тя приема едно разширение вляво. Напред се разкрива вторият, по-малък вход на пещерата, който е с почти кръгъл профил с диаметър ~0, 40 м. Пещерата е изцяло суха и лишена от образувания. Забелязана е троглоксенна фауна – паяци и пеперуди. Тя е образувана в горнокредно-долноюрски варовици (Сливнишка свита). Варовиците са сивобели масивни биокластични и биоконструирани. История на проучването: Открита е от А. Жалов и М. Стаменова на 04. 05. 2007 г. по време на теренен обход в рамките на Експедеция „Черепиш-2007” организирана от ПК”Стрешеро”-Враца под егидата на БФСп. Картирана е от А. Жалов от ПК”Хеликтит”-София и Хр. Христов от ПК ”Стрешеро”-Враца на 06. 05. 2007 г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена,проходна

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата