Рацина дупка № 3

 • Други имена
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Рацина дупка № 3 –

  с. Реселец *Община Червен бряг –

  Плевенска област –

  Местност: Рацин дол –

  Каменополско-Карлуковски район № 206-

  Старопланинска област –

  Рег.№ 174 *Код № 206005

  Обща дължина 25м. *Денивелация +2м.

  История на откриването:

  Картирана на 16/04/1989г на РП Експ.“Кунино 89″ от Пенчо Пенчев, П. Кръстев, Пл. Аврамов ПК „Орлово гнездо“ гр. Казанлък. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2км югозападно от с. Реселец.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Диаклазна, едноетажна, разклонена Без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата