Радулов мустак

 • Други имена
  Раджип мустак
 • Дължина
  94 m.
 • Дълбочина
  23 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1190 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
  1989
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Малка колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  БФСп № 1026

  403030 Тешовски район, Рило-Родопска област Местност Костадин Махала
  Населено място с. Господинци Код на ЕКАТТЕ 17347 Община Гоце Делчев Благоевградска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма Пещера с наклон до 45% Влажна Разклоненост
  Други Скала – Конгломерати, Диаклазна Данни Обща дължина 94 м Денивелация -23 м  НМВ,  1190м Карта
  Картирали Богдан Захариев, Н. Балахуров, Петров Клубна експедиция Клуб „Планинец“ („Прилеп 1962“) София Година 1989 Мащаб 1: 200 Последна карта 1989г.

  История на откриването Картирана на 01/05/1989г.

  Местонахождение Намира се на 3км северно от с. Господинци в местността Костадин. Обрезувана в палеогенски брекчи. Височина над МЕБ 50м.

  Описание на пещерата Кратко описание: Пропастна пещера, едноетажна, разклонена, лабиринтна, без образувания.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена, лабиринтна

  Карта

 • Картировач(и)
  Богдан Захариев, Наско Балахуров, Петър Петров ПК "Прилеп" Сф
 • Дата
  1989-05-01