Пясъчница

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  126 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Източник: ПК “Хелектит” София. 2000 Пясъчница. с. Радовене. м. ж. п спирка Радовене. Каменополско-Карлуковски пещерен район 206. рег № 4657. дължина (12. 20 м), денивелация (+ 1. 50 м). площ 10 м2 .

  GPS координати по Пулково N 43° 09′ 53. 0“ E 23° 57′ 02. 8“

  Местоположение и достъп: Намира се в югоизточната част на възвишението Веслец, Западен Предбалкан. Изходен пункт е ж. п спирка Радовене. Тръгва се покрай ж. п линията по посока гр. Роман. След около 100 м, в дясно започва обособяването на хълм, чиято височина постепенно нараства до около 20 м. В горната част се откроява характерен скален откос с малка козирка-който е най-сигурния ориентир за намиране на пещерата. След изкачването по склона се достига основата на венеца и се тръгва вдясно покрай него (посока изток или гара Кунино). След около 20 м. вляво се достига първият по-голям вход на пещерата. Описание: По-големият, западен вход се намира на 126 м. н. в, той има правоъгълна форма и размери: широчина 0. 50 м и височина 2. 80 м. За да се достигне вътрешността следва около 2 м изкачване на камина и още толкова придвижване напред. Следва галерия с кръстовидна форма, в северна посока, дължина 5, 50 м и широчина варираща от 1. 70 до 1. 20 м. Още в самото и начало има тясно разклонение вдясно, през което се достига до втория, по-малък вход. Общата дължина на пещерата е 12. 20 м при денивелация + 1. 2 м. Площта е 10 м2. Обектът е сух и лишен от образувания . Образуван е в скали от т. н. Романска свита – представена от варовити пясъчници с калцитен цимент с аптско-албска възраст, откъдето идва и името й. История на проучването: Пещерата е открита през 1997г. от А. Жалов (по сведение на Ю. Маринов от Кунино) по време на клубна експедиция. Картирана от А. Жалов и С. Цонев на 5. 12. 1999 г. Алексей Жалов – ПК “Хелектит” София.

  Описание на достъпа

  Източник: ПК “Хелектит” София. 2000 Пясъчница. с. Радовене. м. ж. п спирка Радовене. Каменополско-Карлуковски пещерен район 206. рег № 4657. дължина (12. 20 м), денивелация (+ 1. 50 м). площ 10 м2 .

  GPS координати по Пулково N 43° 09′ 53. 0“ E 23° 57′ 02. 8“

  Местоположение и достъп: Намира се в югоизточната част на възвишението Веслец, Западен Предбалкан. Изходен пункт е ж. п спирка Радовене. Тръгва се покрай ж. п линията по посока гр. Роман. След около 100 м, в дясно започва обособяването на хълм, чиято височина постепенно нараства до около 20 м. В горната част се откроява характерен скален откос с малка козирка-който е най-сигурния ориентир за намиране на пещерата. След изкачването по склона се достига основата на венеца и се тръгва вдясно покрай него (посока изток или гара Кунино). След около 20 м. вляво се достига първият по-голям вход на пещерата. Описание: По-големият, западен вход се намира на 126 м. н. в, той има правоъгълна форма и размери: широчина 0. 50 м и височина 2. 80 м. За да се достигне вътрешността следва около 2 м изкачване на камина и още толкова придвижване напред. Следва галерия с кръстовидна форма, в северна посока, дължина 5, 50 м и широчина варираща от 1. 70 до 1. 20 м. Още в самото и начало има тясно разклонение вдясно, през което се достига до втория, по-малък вход. Общата дължина на пещерата е 12. 20 м при денивелация + 1. 2 м. Площта е 10 м2. Обектът е сух и лишен от образувания . Образуван е в скали от т. н. Романска свита – представена от варовити пясъчници с калцитен цимент с аптско-албска възраст, откъдето идва и името й. История на проучването: Пещерата е открита през 1997г. от А. Жалов (по сведение на Ю. Маринов от Кунино) по време на клубна експедиция. Картирана от А. Жалов и С. Цонев на 5. 12. 1999 г. Алексей Жалов – ПК “Хелектит” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: проходна,разклонена,едноетажна

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата