Пропаст „13 март“

 • Други имена
  Ямата "Скоричен" - № 44
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  35 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Пропаст 13 март | Ямата Скоричен Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 1627

  № район и пещера

  209055 Район и област Васильовски район, Старопланинска област Местоположение Местност Скоричен Махала / квартал кв. Полатен Населено място гр. Тетевен Код на ЕКАТТЕ 72343 Община Тетевен Област Ловешка област G P S 2412260442561185 – неизв. Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пропаст Влажност Влажна , Водна Разклоненост Едноетажна , Неразклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 0м Денивелация (- , +) 34м (-34м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 366м Карта
  Картирали Христо Харизанов, Януш Гончев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Урвич“ София Година 1970 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1970г.

  История на откриването Известна на местното население. През 1969г проникнато до -20м поради липса на инвентар от Христо Харизанов и Петър Берон. Картирана през 1970г от Христо Харизанов и Януш Гончев.

  Местонахождение Намира на 1 час път западно от селото. Пътя, водещ за съседните села през р. Вит на запад, достига до водния резервоар за питейна вода на селото, откъдето по дола за около 1/2 час се достига до зъбния гребен на масива. Самата пропаст е разположена на 200м под и в дясно от върха на склона на масива върху гладка скала и не се вижда дори от разстояние 3-4 метра – опасна за пропадане вътре!

  Описание на пещерата Входът представлява неправилна елипса с размери 3×1м, като на долния край е заклинен скален блок, който заедно с натрупаните върху него наслаги е образувал малка скална площадка, неудобна за осигуровка. Под отвора на 2-3м има храст със сравнително дебело стебло, позволяваше оборудването на пропастта. Входната част на пропастта започва с няколко пъти усукващ се отвес, който в края на първата стълба (около 20-ия метър) се разширява и преминава в зала с височина 10-15м. След това стълбата лежи върху леко наклонена стена с красиви бяли синтрови джобчета, неприятна за слизане, тъй като по нея се стича през всяко време на годината обилна вода. За предпочитане е слизането да става на рапел, за да се избегне измокрянето на прониквачите. От тавана на залата до 2-3 м над дъното се спуска млечнобяло натечно ребро, едно от най-дългите известни в България, с приблизителна дължина 9-10м. Лъното на пропастта представлява безразборно натрупване на камъни, които прикриват останките от масивни многогодишни образувания , водещи някъде в дълбочина покрай стените. В единия си край залата постепенно преминава в езеро с максимална дълбочина 1, 4м, което завършва с отвор над водата с размери 0, 5×0, 7м. При осветяване с насочен прожектор липсваха светлосенки от отражението на водата, които се наблюдават при вода, намираща се в затворено пространство, което дава основание да се предполага, че нататък има продължение. При първото проникване в пропастта това не бе направено, тъй като времето на групата бе крайно ограничено, а и температурата на водата поради подхранването ѝ със снежни води не бе особенно подходяща за такова „къпане“. С изключение на реброто обравувания почти липсват, ако не се смятат натеците покрай стените, които са почти затрупани от камъните и синтровите джобчета по стената, покрай която се слиза. Лоша слухова връзка. Има опасност от падащи камъни.

  Екипиране за ТЕВ Необходим инвентар: общо 35м стълби и въже.

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ.Вх.отвес -35 м.