Проходната

 • Други имена
  Пещера № 129
 • Дължина
  19 m.
 • Дълбочина
  13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Проходната | *Пещера № 129, /№ 05/

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде (вр. Кулин камък) –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1489 *Код № 203152 *НМВ 245м.

  Обща дължина 19м. *Денивелация -13м.

  Картирана на 12/09/1976г. от Ирен Илиева, Д. Новачков, Г. Гроздев СПК „Академик“ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 1км източно от жп гара Черепиш в местността Заграде. Развита в карбонатната мантия на Згориградската антиклинала, изградена от средно и горнотриаски, юрски и кредни-оргонски варовици.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Суха, едноетажна, неразклонена, без образувания, със силен въздушен обмен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата