Прохода № 1

 • Други имена
  Проходна 01
 • Дължина
  44 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  9 m.
 • Надморска височина
  205 m.
 • Ерозионен базис
  4 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Прохода 1

  рег. № 458 код: 310007

  От изворите на Темна река в Близнашкото дере се продължава около 10 мин. и се озоваваме под венеца в който са разположени Леярниците. Продължава се по дерето още 16 мин. и се намираме пред пещерата Прохода 1. Тя е на 100 м. след скалите на десния бряг на дерето, след големия меандър, който описва реката, на 4 м над коритото на дерето. Експозиция на двата входа на запад. Вход 1 е с камък на отвора с размери: височина 3 м. и ширина 2 м. Вход 2 е съответно с размери 2, 6 х 2 м. Двата входа се събират след шестия метър от вход 1. Следва голяма зала, която има в дясно слабо продължение и напред в две малки галерии. Пещерата е суха, едноетажна, развита в мраморизирани варовици. Пода е от пръст и материнска скала. Образувания няма. Дължина 44 м. Денивелация +9 м. Изследвана и картирана 1976 г  от Иван ЛИчков СПК „Академик“ София, прекартирана 1987 г. от спелеокръжока при ЕСПУ „Св. Попов“ – Пловдив с ръководител Ив. Петров.

  Описание на достъпа

  Прохода 1

  рег. № 458 код: 310007

  От изворите на Темна река в Близнашкото дере се продължава около 10 мин. и се озоваваме под венеца в който са разположени Леярниците. Продължава се по дерето още 16 мин. и се намираме пред пещерата Прохода 1. Тя е на 100 м. след скалите на десния бряг на дерето, след големия меандър, който описва реката, на 4 м над коритото на дерето. Експозиция на двата входа на запад. Вход 1 е с камък на отвора с размери: височина 3 м. и ширина 2 м. Вход 2 е съответно с размери 2, 6 х 2 м. Двата входа се събират след шестия метър от вход 1. Следва голяма зала, която има в дясно слабо продължение и напред в две малки галерии. Пещерата е суха, едноетажна, развита в мраморизирани варовици. Пода е от пръст и материнска скала. Образувания няма. Дължина 44 м. Денивелация +9 м. Изследвана и картирана 1976 г. от Иван Личков СПК „Академик“ София, прекартирана 1987 г. от спелеокръжока при ЕСПУ „Св. Попов“ – Пловдив с ръководител Ив. Петров.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Иван Личков СПК "Академик" София
 • Дата
  1976