Приказна

 • Други имена
 • Дължина
  4783 m.
 • Дълбочина
  38 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  763 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Определени са 8 вида животни,от които 4 вида са троглобионти

  Sl 26. Prikazna – cave near Kotel. Length 4782 m. Denivelation: -37 m. Coordinates: N 42° 52’ 50,8” E 26° 22’ 13”. Visits: 31.10.2002 (P. Beron).

  Gastropoda:@

  Isopoda: troglobiotic Trichoniscidae! @

  Pseudoscorpiones: Chthonius sp., Roncus sp.

  Araneae: Meta sp., Porrhomma microps, P. convexum, Centromerus cavernarum

  Acari: Ixodes vespertilionis

  Symphyla: Scutigerella sp.

  Chilopoda: Lithobius curtipes

  Diplopoda: Polydesmus complanatus

  Collembola: Isotomiella minor, Tomocerus minor, Pseudosinella duodecimocellata

  Diplura: troglobiotic Campodeidae!

  Coleoptera: Carabidae: Duvalius kotelensis

  Coleoptera: Staphylinidae:

  Diptera:

  Chiroptera: Rhinolophus hipposideros, Rh.

  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност: Билерника, район Зелениче –

  Котленски район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 26, 221034 N 42, 525012 – WGS84 –

  Рег.№ 14 *Код № 217014 *НМВ 763м.

  Обща дължина: 4782м. *Денивелация -37м.

  Открита и изследвана на дължина 700м от ПК“Кабиле“ гр. Ямбол през април 1972г. В последствие проучената дължина нараства на 1, 500м. В периода 1977-79год. пещерняци от гр. Котел и София откриват нови части, които биват картирани последната година по време на РПЕ. Общата дължина достига 3, 200м. През 1987 год. пещерняци от „Академик“ гр. Пловдив актуализират съществуващата карта и определят окончателната дължина на пещерата. Обявена за природна забележителност с 5, 2 ха прилежаща площ със заповед № 3702/29. 12. 1972г на МГОПС (Д. в. бр. 13/1973г)

  Отстои на 6км западно от гр. Котел и се намира на югоизточния склон на Билерника, на левия долинен склон на р. Сухойка в м. Зелениче. Образувана в кредни варовици (мастрихт).

  Представлява многоетажна сложна лабиринтна система с асиметрично развитие на галериите. В глинестите отложения на най-голямата по площ пещерна зала „Сахара“, дълга 66м и широка 22м, са открити фосилни останки от пещерната мечка Ursus spelaeus. Името на залата идва от много финния варовик по пода като пясък и блестящ като посипан с диаманти.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита на няколко нива, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата