Понора

 • Други имена
 • Дължина
  41 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Понора* с. Драгана Ловешка област Местност *Горнодраганските колиби* Дължина 41м. Денивелация -22м. Рег.№ 1320

  Пещерата се намира на около 6км северозападно от с. Драгана. Отстои на около 1, 30 мин. път по течението на р. Каменица на левия географски бряг. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Пещерата е проходна, пропасттна, с един вход в основата на малък, скален венец с югозападно изложение и отвор, високо горе на пла- тото, който чрез 22 метров кладенец се свързва с основната гале- рия. Долната част е хоризонтална, неразклонена, суха, едноетажна, ра- звита по диаклазна цепка. От пещерните образувания се срещат цев- ични сталактити, завеси, ребра и коралити и дендрити по стените. Изследвана и картотекирана 1972 год. от Ст. Спасов, Ст. Цветков и Р. Денчев членове на п. к.*Стратеш* гр. Ловеч.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена с комин +22м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата