Бански суходол № 74

 • Други имена
  БС 74, Полската дупка 1
 • Дължина
  24 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  2470 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2003
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
  ,
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Местонахождение и достъп:
  Входът, на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във високата част над циркусното възвишение, в един от улеите спускащи се почти отвесно от „Кончето” Пещерата отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 1 час път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.
  От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с каменни пирамидки. Тя се изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2.
  От това място се траверсира в югоизточна посока голямата негативна форма в подножието на склона под „Кончето”. Целта е да се достигне най-югоизточното подножие на масива. Там ясно си личи наклонен улей, който представлява вероятно разломна цепнатина. Изкачването до пещерата става по нея. Трябва да се внимава защото е доста стръмна и на места придвижването става чрез откатерване. Входа на пещерата се намира малко над средната част на улея високо над циркуса в основата на висока скала, част от запазния склон на връх Кутело 2. За ориентир може да се използва и номерацията, която е написана с червена боя на входа и GPS координатите от базата данни на ГКПБ.

  Описание на пещерата
  Входът на пещерата се разкрива в основата на скален рид- част от западния масив на вр. Кутело 2. Той има размери; ширина 4.70 м и височина 1.90 м. Има форма на полуелипса и северозападно изложение. От него в дълбочина се отделя праг с дълбочина 2.40 м. За преодоляването му е нужно въже или стълба. Попада се в обширна зала с огромен блокаж по дъното и. Нейните размери са; дължина 13 м, ширина 4 м и височина 3 м. Под прага се забелязва и малка снежна пряспа. Пода изцяло е покрит с огромни камъни, вероятно следствие на интензивно мразово изветряне. Първоначално залата слиза низходящо но след едно снижаване на тавана тя става възходяща. Посоката и на развитие е в южна посока. В крайната и част има непреодолимо стеснение от което се усеща въздушно течение. Пещерата е студена и влажна, липсват вторични пещерни образувания. Да се внимава при проникване има опасност от срутване на каменни блокове от свода!!! Нейната обща дължина е 24.20 м при денивелация от 6.70 м, -4.90 м, + 1.80 м.

  Необходим инвентар:
  За проникване е необходим следния инвентар: въже 10 м или 5 м стълба, ексцентрици или скални клинове 2 бр. карабинери 2 бр.

  Техническо описание:
  Основното и дублиращото закрепване се организират на скални клинове или ексцентрици в цепки на скалата в близост до входа. За по-лесно проникване може да се ползва пещерна стълба или въже. Прага след входа е в камбана и трябва да се внимава. Да не се правят опити за слизане без осигуровка. Да се внимава, има опасност от падащи камъни и срутвания!!!

  История на проучването:
  Пещерата е открита по време на експедиция „Бански суходол” 2003 от полския пещерняк Arthur Novak от клуб „Gavra”. Пещерата е преоткрита по време на експедиция „Бански суходол” 2009 от Боян Шанов СПК „Академик” София по сведения на К. Стоичков ПК „Хеликтит” София. Тя е изследвана от П. Бакалов и С. Гошев от СПК „Академик” София и картирана на 27.08.2010 г от М. Хаджитодоров ПК „Хеликтит” София и С. Гошев СПК „Академик” София.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  М.Хаджитодоров, Ст.Гешев ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2010-08-27