Полички 3

 • Други имена
 • Дължина
  34 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  330 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1980
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Полички 3 –

  гр. Дряново *Габровска област –

  Местност: Поличките, Дряновски манастир –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 214

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 254937 N 42, 565719 – WGS84

  Рег.№ 1390 *Код № 214038 *НМВ 331м.

  Обща дължина 34м. *Денивелация 0м.

  Под това название са известни няколко пещери, намиращи се над х.“Бачо Киро“. Дадено е от местното население поради намиращите се пред входовете скални тераси, наподобяващи полички на стена, които се забелязват от Дряновския манастир. До тях се отива по удобна пътечка, започваща североизточно от манастира. Пещерите са образувани в една и съща разседна пукнатина. Картирана на 21/05/1980г от Н. Бузев и Илия Никоевски от ПК „Орловец“ гр. Габрово. Прекартирана на 28/05/1989 г от курсистите от II отделение за картиране Елза Дамянова Пл. Иванов, Зд. Петрова и Здравко Илиев.

  Местонахождение:

  Намира се на 200м североизточно от х.“Бачо Киро“ в основата на скалния венец над хижата. Образувана е в същата разседна пукнатина, в която са образувани и останалите „Полички“.

  Описание на пещерата:

  Входът е с източно изложение. с полуелипсовидно-триъгълна форма, с размери: широчина при основата 2. 3м и височина на свода 2м. Пещерата е едноетажна, неразклонена, суха, образувана по параклазна пукнатина с дължина 34м. Цялата е ниска, а стените са покрити с повлеци и фасетки, има и няколко сталактона, пропукани по линята на разсядането. Това показва, че разместването на пластовете не е еднократно. Подът е осеян с ями, изкопани от животни и камъни. По цялото протежение на галерията са пръснати кокали и множеството ненаяли се БЪЛХИ, което говори за леговище на лисици.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Н. Бузев, Илия; Елза Дамянова Пл. Иванов, Зд. Петрова и Здравко Илиев ПК "Стринава" Дряново
 • Дата
  1989-05-28