Полички 1

 • Други имена
 • Дължина
  31 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  335 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Полички 1 | *Булова дупка

  гр. Дряново *Габровска област –

  Местност: Поличките, Дряновски манастир –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 214

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 254886 N 42, 565579 – WGS84

  Рег.№ 3276 *Код № 214116 *НМВ 333м.

  Обща дължина 31м. *Денивелация 0м.

  Картирана на 23/05/1980г от Н. Бузев и Илия Никоевски от ПК „Орловец“ гр. Габрово. Прекартирана през 1989г по време на провеждане курс за младши инструктори от Елза Дамянова, Пламен Иванов и Здравко Илиев.

  Местонахождение:

  Намира се на 200м североизточно от х. „Бачо Киро“ в основата на скалния венец над хижата, на около 25-30м североизточно от „Полички №4“. До пещерата се отива по удобна естествена стълбичка, разположена в отвесна пукнатина на стената, намираща се точно пред „Полички №2“. Под това название са известни четири пещери, намиращи се над хижа „Бачо Киро“. Това название е дадено от местното население поради намиращите се скални тераси пред входовете на пещерите, наподобяващи полички на стена. Тези скални тераси се забелязват от почти всяко място от района на Дряновския манастир. До всички пещери се отива лесно за няколко минути по удобна пътечка, която започва североизточно от хижа „Бачо Киро“. Пещерите са образувани в една и съща разседна пукнатина.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, неразклонена, влажна. Диаклазна с дължина 31м. Входът е разположен на удобна тераска, намираща се на около 12м. над основата на венеца. Той е със североизточно изложение. Форма триъгълна с размери – широчина при основата5м. и височина на свода 17м. Близо до входа, на около 15м в ляво могат да се видят няколко красиви синтрови езерца, които във влажно време са пълни с бистра вода.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата