Плъзнята

 • Други имена
  Пещера № 120 -
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  280 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Плъзнята | *Пещера № 120 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Черепишкитe скали –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 363589 N 43, 055680 – WGS84

  Рег.№ 1721 *Код № 203256 *НМВ 298м.

  Обща дължина 12м. *Денивелация +2м

  МЕБ +30м над р. Искър *НМВ 299м.

  Проучена и картирана от Л. Адамов и Г. Хитов на 02/05/1977г. – ПК „Еделвайс“ гр. София. Мащаб 1: 200

  Местонахождение:

  Намира се в основата на Голямата ниша, на левия бряг на р. Искър при жп гара Черепиш в Черепишките скали, в близост до пещера Божурица – рег.№ 1720. Образувана в горнокредни-долноюрски варовици от Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Маркирана с грешен номер! Входът е малък, елипсовиден със западно изложение. Размери – широк 1, 40м. и висок 0, 60м. Пещерата е суха, леко възходяща, канална, неразклонена, едноетажна. Без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата