Петльовдолски дупки 1 и 2

 • Други имена
 • Дължина
  26 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1080 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Източник: К. Стоичков П. К “Хеликтит” София. Петльовски дупки 1 и 2. с. Бов. м. Петльов дол. Понорски пещерен район №204. рег № 4709. дължина (21. 10 м), денивелация (-1. 50 м).

  GPS координати по Пулково. N 43° 07′ 38. 1“ E 23° 25′ 15. 7“

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 5 км югоизточно от гара Бов и около 4 км североизточно от последните къщи на с. Желен. Тя се разкрива в местността Петльов дол на югозападния склон на вр. Издремец, Голяма планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорски пещерен район № 204. Изходен пункт е гара Бов. От там се тръгва по черен път срещу течението на р. Трескавец. След около 3. 6 км се тръгва по трудно забележимо дясно разклонение, което води до руините на хижа Трескавец. На това място река Тескавец приема като свой ляв приток рекичка протичаща по така наречения Дядов дол. Върви се по течението и до достигането на водослива на два потока, след което се хваща лявото разклонение или така наречената Петльова падина. След стръмно изкачване по долът се пресича горски път и се продължава срещу течението на потока. Следва изкачване по десния географски склон на падината, където на височина около 20 метра над дънната и част, се намират и двата входа на пещерата. Описание: Входовете на пещерата “Петльовски дупки” се разкриват в основата на нисък скален венец. Тяхната наморска височина е около 1080 м. Те са ориентирани на юг-югоизток и отстоят на 10 м. един от друг. Двата входа имат почти еднакви размери, съответно вход 1 -1, 70х0, 70 м и вход 2 -1, 00х0, 60 м. От вход 1 тръгва ниска галерия, която след третия метър прави завой на северозапад. Галерията стеснява, но се увеличава височината. На около 2 м по основната ос на пещерата се забелязва тясно разклонение развиващо се в посока запад. Следват още 7 м и галерията задънва в наслаги, над които има малък просвет и се виждат още 3-4 м, след които галерията прави завой. Подът е покрит с пръст и дребни камъни, а на някои места по стените се забелязват изсъхнали повлеци. В края на галерията в югоизточна посока се забелязва тясно разклонение, от което се усеща силно въздушно течение. На това място е установена слухова връзка с другия вход на пещерата, като разстоянието което трябва да бъде преминато (чрез разкопаване на рохкава пръст с голям просвет) е около 5 м. От вход 2 тръгва тясна и ниска галерия, която се развива в северозападна посока. Дължината и е 8 м като пода е покрит с камъни и пръст, а стените са влажни. Общата дължина на галериите от вход 1 и 2 е 21, 10 м. Ако бъде направена връзка между двете галерии дължината и ще нарасне на около 26 м. при денивелация от 1, 5 м. В галерията на вход 1 са забелязани следи от иманярска дейност (кирка, мотика, найлони и прътове). История на проучването: Пещерата е открита при теренно обхождане в района на Петльов дол от К. Стоичков, К. Богачева и А. Жалов членове на П. К “Хеликтит” и П. К “Витоша” София. Сведения за съществуването на пещерата са взети от топографската карта на района, където е отбелязана със знака за пещера. Има вероятност в района да има и други неоткрити отвори. Картата и е съставена на 07. 06. 2002 г. от К. Стоичков и К. Богачева.

  Описание на достъпа

  Източник: К. Стоичков П. К “Хеликтит” София. Петльовски дупки 1 и 2. с. Бов. м. Петльов дол. Понорски пещерен район №204. рег № 4709. дължина (21. 10 м), денивелация (-1. 50 м).

  GPS координати по Пулково. N 43° 07′ 38. 1“ E 23° 25′ 15. 7“

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 5 км югоизточно от гара Бов и около 4 км североизточно от последните къщи на с. Желен. Тя се разкрива в местността Петльов дол на югозападния склон на вр. Издремец, Голяма планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорски пещерен район № 204. Изходен пункт е гара Бов. От там се тръгва по черен път срещу течението на р. Трескавец. След около 3. 6 км се тръгва по трудно забележимо дясно разклонение, което води до руините на хижа Трескавец. На това място река Тескавец приема като свой ляв приток рекичка протичаща по така наречения Дядов дол. Върви се по течението и до достигането на водослива на два потока, след което се хваща лявото разклонение или така наречената Петльова падина. След стръмно изкачване по долът се пресича горски път и се продължава срещу течението на потока. Следва изкачване по десния географски склон на падината, където на височина около 20 метра над дънната и част, се намират и двата входа на пещерата. Описание: Входовете на пещерата “Петльовски дупки” се разкриват в основата на нисък скален венец. Тяхната наморска височина е около 1080 м. Те са ориентирани на юг-югоизток и отстоят на 10 м. един от друг. Двата входа имат почти еднакви размери, съответно вход 1 -1, 70х0, 70 м и вход 2 -1, 00х0, 60 м. От вход 1 тръгва ниска галерия, която след третия метър прави завой на северозапад. Галерията стеснява, но се увеличава височината. На около 2 м по основната ос на пещерата се забелязва тясно разклонение развиващо се в посока запад. Следват още 7 м и галерията задънва в наслаги, над които има малък просвет и се виждат още 3-4 м, след които галерията прави завой. Подът е покрит с пръст и дребни камъни, а на някои места по стените се забелязват изсъхнали повлеци. В края на галерията в югоизточна посока се забелязва тясно разклонение, от което се усеща силно въздушно течение. На това място е установена слухова връзка с другия вход на пещерата, като разстоянието което трябва да бъде преминато (чрез разкопаване на рохкава пръст с голям просвет) е около 5 м. От вход 2 тръгва тясна и ниска галерия, която се развива в северозападна посока. Дължината и е 8 м като пода е покрит с камъни и пръст, а стените са влажни. Общата дължина на галериите от вход 1 и 2 е 21, 10 м. Ако бъде направена връзка между двете галерии дължината и ще нарасне на около 26 м. при денивелация от 1, 5 м. В галерията на вход 1 са забелязани следи от иманярска дейност (кирка, мотика, найлони и прътове). История на проучването: Пещерата е открита при теренно обхождане в района на Петльов дол от К. Стоичков, К. Богачева и А. Жалов членове на П. К “Хеликтит” и П. К “Витоша” София. Сведения за съществуването на пещерата са взети от топографската карта на района, където е отбелязана със знака за пещера. Има вероятност в района да има и други неоткрити отвори. Картата и е съставена на 07. 06. 2002 г. от К. Стоичков и К. Богачева.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Пещера с две галерии,свързани с просвет