Пещерата с гъбите

 • Други имена
  Пещера № 104/№ 293/
 • Дължина
  19 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  200 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещерата с гъбите | *Гъбарника *№ 104

  с. Красен *Община Иваново *Русенска област

  Местност: Санджаков чифлик

  Русенски карстов район на Ломовете № 103

  Дунавска равнина

  G P S – E 25, 594776 N 43, 443498 – WGS84

  Рег.№ 1240 *Код № 103205 *НМВ 102м

  Обща дължина 19м

  История на откриването:

  Изследвана и картотекирана: К. Димчев, Р. Сиракова, Е. Запрянов от ПК“Приста“гр. Русе *Година 1975 Прекартирана на 17/05/1984г. от К. Димчев, Р. Сиракова –

  Местонахождение:

  Намира се до с. Красен в местността Санджаков чифлик, в средната част на масива в ляво от р. Русенски Лом под село Красен, достигащ до мест. Санджаков чифлик. Западно от четири- те пътеки има участък, който е непристъпен отдолу. В най-из- точната му част, в най-горната част на масива, се достига входа на пещерата с гъбите. Пред пещерата има малка площадка Височина над МЕБ 30м.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е слабо възходяща, във вътрешната ѝ част има уширение. Интересна е с това, че по тавана ѝ растат гъби, които по нищо не се отличават от обикновените, само са с шапките надолу. Височината им достига 12см, а диаметъра на шапката 7, 5см.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена