Пещерата при счупения камък

 • Други имена
  Голямата пещера
 • Дължина
  33 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  100 m.
 • Ерозионен базис
  8 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:

  Triphosa dubitata
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноканална,с малки цепнатовидни разклонения

  Карта

 • Картировач(и)
  Петър Трантеев, Ив. Здравков, Ив. Рашков Републиканска експедиция
 • Дата
  1976-09-16
 • Тя се намира западно от с. Сеслав, на около 3 км. по права линия от центъра на селото и недалеч от мястото, което според местното население носи името Счупения камък. На мястото на Счупения камък /на около 3 км. от селото/ трябва да се спре, ако до там е стигнала кола с повишена проходимост. Необходимо е да се изминат около 160 крачки обратно на движението при стигане на Счупения камък, в дясно и по левия географски бряг на суходолието, на около 8 м. над центъра на долината да се достигне отвора на пещерата. Малко преди нейния отвор има няколко площадки, които могат да заблудят посетителя. Трябва да се внимава з разстоянието, което отделя пещерата от Счупения камък.

  Входът на пещерата се намира на 100 м. надморска височина и на 7,5 – 8 м.над МЕБ, в основата на малък скален венец. Входът е забулен от малки храсти – почти не се забелязва всред буйната растителност. Около входа има два гравитачни блока, паднали от малкия скален венец, в който е изработена пещерата.

  Пещерата при „Счупения камък“ е старо губилище на водите, които понякога са текли по долината. Освен формите, които се срещат като остатък от тази дейност на потока, фактор за доказателство е низходящата галерия от входа навътре, макар и с денивелация само 1.20 м. При обща дължина 33 метра, пещерата е едноканална, с малки цепнитовидни разклонения вляво и вдясно до 1-2 м. Още на третия метър от входа се забелязват три скални мостчета в куполовидно уширение, нещо, което е рядкост за този район. След това уширение пещерата продължава като ниска и тясна галерия до края. Подът е покрит с пръст, рядко дребни камъни от мразово изветряне. В горната част на куполното уширение има добре споени брекчо-конгломерати. ПОчти цялата повърхност на стените и свода е покрита с дребни, загладени корозионни дупчици, пълни с глина. Дупчиците са съпроводени с „глинени йероглифи“ /леопардова кожа/, от които идва и глината. Между т.4 и т.5 глината по пода е влажна. Пещерата е опушена от факли по свода почти до половината.

  Температурите, измерени в 18.30 ч  на 16.09.1976 г. :

  При входа 17.1о С, При т.4 – 10.4о С,

  На десетия метър на намерихме пещеролюбива пеперуда Trifosa dubitata – един екземпляр.

  Местоположение

 • Картировач(и)
 • Дата
 • Карта на район Сесла 1:20000
  Топографска карта на район Сесла 1:20000