Пещерата на „Котешкия чал“

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  7 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1986
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
  ,
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Картирали: Иван Пандурски, В. Ганева от СПК“Академик“ София

  История на откриването: Ридът „Котешки чал“ се отделя от главното било, разположен е североизточно от вр. Бански суходол. Дълъг е около 3 км. В подножието му през 1986 год. бе открита възходящата пещера, носеща името на вр. Котешки чал (2715м). Образувана в архайски мрамори от Добростанската свита. Развита е в серия сивобели мрамори с белезникави ивични оцветявания, спадащи към нискокристалинната метамор- фна серия с долнопалеозойска възраст. Те са разнозърнести с ясно изразена слоистост. Изследвана и картотекирана от Иван Пандурски, В. Ганева от СПК“Академик“ София

  Местонахождение: Няма данни

  Описание на пещерата: Проходна с три входа. Главнят вход е с югозападно изложение, полусферична форма, с размери: ширина 1, 25м и височина на свода 0, 60м. От входа в СИ посока се отделя галерия с лек положителен наклон (+1, 30м), която след около 4м извежда в по-широчка зала с височина на свода 2м, която има връзка с другите два входа. В началните си части подът на галерията е покрит с ръбести скални късове, които затрудняват предвижването. От заличката във височина се развива 5метров комин, който задънва глухо. Студен въздушен обмен между трите входа.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,проходна с три входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Иван Пандурски, В. Панева СПК "Академик" София
 • Дата
  1986-07-24