Пещерата на 12-те разбойника

 • Други имена
  Пещера № 117
 • Дължина
  114 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещерата на 12 разбойника –

  гр. Дряново *Квартал Цинга –

  Габровска област –

  Местност: Дряновски манастир –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 214

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 252595 N 42, 573107 – WGS84

  Рег.№ 2464 *Код № 214079 *НМВ 509м.

  Обща дължина 114м. *Денивелация +2м.

  Картирали В. Тотева и М. Цанева 1978г. от ПК „Стринава“ гр. Дряново. Мащаб 1: 400

  Местонахождение:

  Намира се на около 300-350м северозападно от х. Бачо Киро. До пещерата се отива по маркирана пътека, която води началото си непосредствено зад хижата и излиза в края на тунела на шосето Габрово-Дряново. От там се тръгва право нагоре по склона и на около 100м в обрасъл с храсталак плитък въртоп е разположен входът на пещерата.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Едноетажна, разклонена, влажна. Развита по диаклазна цепка. Иманярски обект. Пещерата е образувана в Страженската синклинална гънка, която е изградена от апт-ургонски варовици.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена