Пепеливата пещера

 • Други имена
  Пещера № 191-
 • Дължина
  36 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  335 m.
 • Ерозионен базис
  85 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пепеливата пещера № 191 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Черепишките скали –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S E: 23, 361138 N: 43, 053635 WGS84

  Рег.№ 1743 *Код № 203278 *НМВ 312м.

  Дължина 36м. *Денивелация -2м. *МЕБ +85м.

  Изследвана и картирана по време на Републиканската пещерна експедиция *Черепиш 77* от Л. Адамов – ПК „Еделвайс“ гр. София. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Намира се на левия бряг на р. Искър, в началото на скалите зад жп гара Черепиш в местността Чьорти трап, почти северно от фабриката за хидратна вар. Пещерата е развита в горнокредни- долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Входът е арковиден, височина на свода 6м. и ширина при основата 8м. със североизточно изложение. В лявата си част е преграден, пещерата е използвана за кошара. Влажна, двуетажна, разклонена. В дясно от главния вход се намира втори, по-малък вход, който в долната си част има заклещен каменен блок. Той се свързва с основната галерия посредством 2, 50м. дълбока диаклазна цепка. Галерията е хоризонтална, канална, суха. Завършва със стеснение, от което леко подухва. Наслаги по пода от пръст и овчи барабонки.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна,разклонена