Осмицата

 • Други имена
 • Дължина
  37 m.
 • Дълбочина
  8 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  95 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Осмицата* | Дрянова могила –

  гр. Котел *Сливенска област

  Местност: Дрянова могила, Район Зелениче –

  Котленски район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 12 *Код № 217012 –

  Обща дължина 37м. *Денивелация -8м.

  Картирал Кунчо Кунев ПК“Кабиле“ Ямбол

  Картирана на 12/05/1972г. Мащаб 1: 100

  Местонахождение – Пропастната пещера

  „Осмицата“ се намира на около тридесетина метра надолу по р. СухоЙка от входа на Малката Дряновска пещера, на десния географски бряг на реката, на 3м от водата. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи южното бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата –

  Пещерата е едногалерийна, понорна – представлява губилище на р. Сухойка. Входът е пропастен с отвес от пет метра. Дъното е покрито с речен чакъл. В дясно, през тясна цепка се се слиза още около 1, 50м. От тук, в югоизточна посока се развива хоризонтална и сравнително широка галерия, която опира до грифон, от който извира малък поток, преминава през галерията и в близост до отвеса образува сифонно езеро. Има дендрити по стените

  Екипиране за ТЕВ – Системата се изнася навън на

  близко стоящи дървета. Необходим инвентар – 10метрова стълба или 10м въже и две примки.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: понорна,губилище на р. Сухойка

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата