Очиларката

 • Други имена
  Грешната дупка - №23 -
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  500 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  danailspeleo – Константин Стоичков 15. 02. 2007 Година: 1 Източник: К. Стоичков ПК “Хеликтит” София. Очиларка. (Грешната) №23 г. Лакатник. м. десния бряг на р. Пробойница. Понорски пещерен район № 204. № 2998. Районен № 204168. дължина (10. 20 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата Очиларка (Грешната) №23 се намират на около 3 км северозападно от гара Лакатник. Нейният вход се разкрива в основата на най-високо разположеният скален венец на десния географски бряг на р. Пробойница, в северната периферия на Понор планина, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорския пещерен район 204. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Непосредствено преди да се мине по моста на река Пробойница, вляво се отклонява малка пътечка, която минава непосредствено покрай (през двора) на близките къщи. Продължава се по пътеката докато се достигне голям сипей вляво, спускащ се от склона. Тръгва се нагоре докато се достигне основата на скален венец, в който се забелязват отвори на пещери. Траверсира се склона на височината на основата на венеца и движението продължава по едва забележима пътечка, която извежда в основата на скалите, но на по-високо ниво. Минава се последователно покрай десетина и повече входове на пещери. Всички те са маркирани с номер и кръгче. Пещерата Очиларка е предпоследният вход от изток на запад. Описание: Входа на пещерата се разкрива в основата на най-високо разположеният скален венец на десния географски бряг на р. Пробойница. До него се достига след покатерване от 1. 50 м. Той има северозападно изложение и форма на две малки полуелипси. Размерите на ляво разположения по-голям отвор са ширина 0. 60 м на 0. 50 м височина, а на десният по малък са 0. 40 м на 0. 40 м. От него се попада на ниска галерия пода на която е покрит с пръст и дребни камъни. На 6. 80 м свода на галерията се снижава и следва завой вдясно. Следва 2. 40 м тесняк, които завива в ляво и след още 1 м става непреодолим. На това място ако се разкопаят наслагите има вероятност пещерата да продължи или да се свърже със съседно разположената до нея пещера. Тя е влажна и е с незначителни размири само 10. 20 м дължина. В крайните и части се усеща въздушно течение. Подробни климатични и биоспелеологични изследвания в нея не са извършвани. История на проучването: Входа на тази пещера е разчистен на 13. 11. 2004г. от А. Жалов и К. Стоичков, членове на ПК “Хеликтит” София. Тя е картирана на същата дата.

  Описание на достъпа

  danailspeleo – Константин Стоичков 15. 02. 2007 Година: 1 Източник: К. Стоичков ПК “Хеликтит” София. Очиларка. (Грешната) №23 г. Лакатник. м. десния бряг на р. Пробойница. Понорски пещерен район № 204. № 2998. Районен № 204168. дължина (10. 20 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата Очиларка (Грешната) №23 се намират на около 3 км северозападно от гара Лакатник. Нейният вход се разкрива в основата на най-високо разположеният скален венец на десния географски бряг на р. Пробойница, в северната периферия на Понор планина, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорския пещерен район 204. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Непосредствено преди да се мине по моста на река Пробойница, вляво се отклонява малка пътечка, която минава непосредствено покрай (през двора) на близките къщи. Продължава се по пътеката докато се достигне голям сипей вляво, спускащ се от склона. Тръгва се нагоре докато се достигне основата на скален венец, в който се забелязват отвори на пещери. Траверсира се склона на височината на основата на венеца и движението продължава по едва забележима пътечка, която извежда в основата на скалите, но на по-високо ниво. Минава се последователно покрай десетина и повече входове на пещери. Всички те са маркирани с номер и кръгче. Пещерата Очиларка е предпоследният вход от изток на запад. Описание: Входа на пещерата се разкрива в основата на най-високо разположеният скален венец на десния географски бряг на р. Пробойница. До него се достига след покатерване от 1. 50 м. Той има северозападно изложение и форма на две малки полуелипси. Размерите на ляво разположения по-голям отвор са ширина 0. 60 м на 0. 50 м височина, а на десният по малък са 0. 40 м на 0. 40 м. От него се попада на ниска галерия пода на която е покрит с пръст и дребни камъни. На 6. 80 м свода на галерията се снижава и следва завой вдясно. Следва 2. 40 м тесняк, които завива в ляво и след още 1 м става непреодолим. На това място ако се разкопаят наслагите има вероятност пещерата да продължи или да се свърже със съседно разположената до нея пещера. Тя е влажна и е с незначителни размири само 10. 20 м дължина. В крайните и части се усеща въздушно течение. Подробни климатични и биоспелеологични изследвания в нея не са извършвани. История на проучването: Входа на тази пещера е разчистен на 13. 11. 2004г. от А. Жалов и К. Стоичков, членове на ПК “Хеликтит” София. Тя е картирана на същата дата.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена