Нишана

 • Други имена
 • Дължина
  37 m.
 • Дълбочина
  29 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  910 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Н И Ш А Н А

  с. Бистрец

  Врачанско

  1. Местонахождение и достъп.

  Пропастта се намира в основата на наклонена скална група на СИ склон на рида „Калето“ недалече от кошарата при пропастта „Змеева дупка“. До кошарата се стига по маркираната пътека от с. Бистрец за х. „Леденика“ (2ч. и 30 мин.) или от х. „Леденика“ през м. „Барките“ по същата пътека, но в обратна посока (2ч.). Точното разположение на входа е на 515 м от кошарата по азимут 315 гради и денивелация +78 м. От кошарата се тръгва по недобре очертана и на места губеща се пътека през ниска и труднопроходима растителност. При наближаване на пропастта пътеката върви успоредно на ниски скални групи и венци в гора от нисък габър. Входът е тясна цепка с характерна карна яма (дълбока около 1 м) пред нея и иманярски изкоп на няколко метра встрани. Входът е маркиран с номер.

  2. Техническо описание.

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– S4 5 м. На скален клин + примка 1 м преди камината (за осигуровка) –––––––––––––––––––––– Р17 24 м. Подв. парапет с примка на образуванията зад отвора на отвеса Осн. закр. СПИТ в тесняка над отвеса ––––––––––––––––––––––

  љ„„„„‚„„„‚„„„„„„„„„„‚„„„„„„‚„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„Џ ѓ„„„„—„„„—„„„„„„„„„„—„„„„„„—„„„„” “Лиcт“ ѓ„„„„—„„„—„„„„„„„„„„—„„„„„„—„„„„” БФС 676 ОД/ТО ѓ„„„„” “Изм.“Бp.“ № нa дoк.“Пoдпиc“Дaтa“ “ 2 “ Ђ„„„„Ѓ„„„Ѓ„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„Ѓ„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ.Вх.отвес – 4 м.

  Техническо описание

  Н И Ш А Н А

  с. Бистрец

  Врачанско

  1. Местонахождение и достъп.

  Пропастта се намира в основата на наклонена скална група на СИ склон на рида „Калето“ недалече от кошарата при пропастта „Змеева дупка“. До кошарата се стига по маркираната пътека от с. Бистрец за х. „Леденика“ (2ч. и 30 мин.) или от х. „Леденика“ през м. „Барките“ по същата пътека, но в обратна посока (2ч.). Точното разположение на входа е на 515 м от кошарата по азимут 315 гради и денивелация +78 м. От кошарата се тръгва по недобре очертана и на места губеща се пътека през ниска и труднопроходима растителност. При наближаване на пропастта пътеката върви успоредно на ниски скални групи и венци в гора от нисък габър. Входът е тясна цепка с характерна карна яма (дълбока около 1 м) пред нея и иманярски изкоп на няколко метра встрани. Входът е маркиран с номер.

  2. Техническо описание.

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– S4 5 м. На скален клин + примка 1 м преди камината (за осигуровка) –––––––––––––––––––––– Р17 24 м. Подв. парапет с примка на образуванията зад отвора на отвеса Осн. закр. СПИТ в тесняка над отвеса ––––––––––––––––––––––

  љ„„„„‚„„„‚„„„„„„„„„„‚„„„„„„‚„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„Џ ѓ„„„„—„„„—„„„„„„„„„„—„„„„„„—„„„„” “Лиcт“ ѓ„„„„—„„„—„„„„„„„„„„—„„„„„„—„„„„” БФС 676 ОД/ТО ѓ„„„„” “Изм.“Бp.“ № нa дoк.“Пoдпиc“Дaтa“ “ 2 “ Ђ„„„„Ѓ„„„Ѓ„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„Ѓ„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„™ Формат А4