Нириц

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  24 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Нириц

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност: Нириц (Еленица)-

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 31 *Код № 217031

  Обща дължина 15м *Денивелация -24м.

  История на откриването:

  Картирана на 21/10/1975г. от К. Солаков, Т. Люцканов ПК“Злостен“ гр. Котел; Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2км северно от гр. Котел.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера. Влажна, разклонена. Диаклазна. Голяма част от образуванията са обрушени.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Солаков ПК "Злостен" Котел
 • Дата