Надежда

 • Други имена
  S-20, Оградите
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  97 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  235 m.
 • Ерозионен базис
  100 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  Техническо описание на пропаст

  Оградите* / „Надежда; S 20“

  с. Карлуково Област Ловешка

  Община Луковит

  Каменополско-Карлуковски район

  Старопланинска област № 206

  Местност *Глигоре ; Оградите*

  G P S E 24, 03`12, 2„ N 43, 11`25, 4„

  Рег.№ 4254 *Код: 206-324 *НМВ 235m

  Дължина 15m *Денивелация -97m

  За екипиране на пропастта е необходимo 100м въже, 10 карабинера, 5 метални примки, 5 профилни планки и 2 клемu. Поради това, че въртопа е много стръмен, необходимо е да се направи около 10м хоризонтален парапет от самото му начало, като въжето се фиксира на дърво. Основното закрепване се намира на скалния надвес – два ролплъга/спит/, забити хоризонтално един спрямо друг /за предпочитане е да се пренабият /Следва отвес 18м, който от 6-ти – 7-ми метър преминава в камбана, завършваща на удобна площадка. В долната му част е забит ролплъг, дублиран със скален клин намиращ се над него. Следва наклонена галерия /около 50 града/, по която се слиза на класика около 4-5 метра/за осигуровка се прави парапет до долната страна на галерията, където отдясно на посоката на движение има удобна цепка, в която се поставя клема/. Следва 50м отвес. В самото му начало в дясно на стената има голяма стабилна халка, която се обвързва с метална примка – тя служи за основно закрепване. След 3м въжето започва да трие и се извършва отклонение на клема № 3/въженцето на клемата се прекарва през малка, но забележима халка/. На 5м има прехвърляне на забит ролпъг от дясната страна с планка, след това се слиза по въжето около 4-5 м в близост до скалата, откъдето се излиза на тавана на залата там са забити 2 спита, но единият е несигурен. Препоръчва се основното закрепване да се извърши с примка за една халка над клиновете и да се дублира с един спит. На 4-5 м от площадката под отвеса има силно изнасяне полуляво, полуназад, където с пандюл се достига до лявата отвесна стена на цепнатината, където има забит ролплъгов клин, който е дублиран за следващия отвес. Заставайки с лице към същата стена, отдясно зад ръба, малко надолу/около 1м/ се намира основния ролплъг, от който отвес около 7-8м, като се изнася вляво по ръба на скалата. Там има забит ролплъг, на който се слага удължител, следва 15м отвес и се слиза на площадка от блокаж, под която се чува шум от течаща вода. Слизайки от отвеса, вдясно от площадката има прокопан сифон от който се слиза в малка зала. Следва слизане в кладенец, дълбок около 3м, на дъното на който има отвор. Поглеждайки през него се вижда поток на около 1, 50м, ограничен от полусифони.

  S 20 (Надежда), с. Карлуково*

  /Техническо описание:/ Входен отвес – подвеждане на дървeта. У закрепване на 2 спита. Р 20 метра Втори отвес- подвеждане на чучка, основно и дублиращо на спит и скална халка. У- закрепване на 2 спита на 2-3 метра по- ниско. Отклонител на спит на 3 метра по-ниско. Междинно на 30 метра по- ниско на образувание. Междинно на скална халка на 10 метра по-ниско. Междинно на спит на 2-3 по-ниско.

  Необходим инвентар: 1х25 м, 1х80 м въже, 4-6 примки, 7-9 планки, 7-15 карабинера.

  По свода и стените няма следи от окарстяване. Пещерата е суха, едноетажна, разклонена, леко низходяща с обща дължина 41м. На 4м от входа галерията преминава в обширна зала с височина на свода 8м и диаметър 13м. Подът в средната част на залата е покрит с остри, шилести камъни, а останалата част със суха глина. В западната част на залата има три разклонения, които няколко метра след началото си се стесняват в дълги и непроходими канали. На северната стена на залата има четири разклонения, които са с диаметър около 40см отвори и също непроходими. В пещерата има много стари и нови кости от птици, вероятно донесени от лисици. На няколко места по пода има следи от прилепно гуано.

  Описал:…. /Ат. Спасов/

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата