Надарска пещера

 • Други имена
 • Дължина
  55 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1180 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: да
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Зимуват единични големи и малки подковоноси; Trichoniscus rhodopiense
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Геоморфоложко описание на района

  Описание на достъпа

  Картирали Димитър Райчев, Георги Райчев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Студенец“ Чепеларе Година 1975 Мащаб 1: 200 Прекартирали К. Киров, В. Дургова, Е. Георгиева – ? Последна карта 1975г.

  История на откриването Не е защитена пещера. Включена е в екопътека, която започва от с. Могилица. Посещава се от туристи с водач от Туристическия съвет на с. Могилица. Липсват точни сведения за интензивността на туристическия поток. Картирана на 12/06/1975г от Димитър Райчев и Георги Райчев „Студенец“ Чепеларе.

  Местонахождение Намира се на 1км източно от с. Надарци на западния склон на билото на Червенка, непосредствено зад билото. Входът на пещерата е ориентиран на запад. На асфалтовия път между с. Могилица и с. Кремене, в ляво, са изградени беседка, огнище и чешма. От тях започва стръмна пътека нагоре по хълма, която извежда до беседка на билото. Входът на пещерата се намира на около 20-30м югозападно от беседката.

  Описание на пещерата Суха, едноетажна пещера развита на две нива, разклонена, състоящя се от две зали. След преодоляването на входната част се достига малкa зала, кoятo е изпълнена с много красиви вторични кapcтoви форми – сталагмити, cтaлaктити, сталактони. Пещерата се използва през активния период като случайно убежище на единични прилепи. При настоящето посещение не са наблюдавани прилепи. По данни от литературата (Benda et al. 2003) е известно, че в пещерата зимуват големи подковоноси (Rhinolophus ferrumequinum) (единични, до около 10 екз.) и малки подковоноси (Rhinolophus ferrumequinum) (единични, до около 10 екз.).

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: развита на две нива,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  К. Кисьов, В. Дургова, Е. Георгиева Студенец гр.Чепеларе
 • Дата
  1975-06-12