Млечната пещера

 • Други имена
 • Дължина
  18 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Млечната пещера –

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност Злостен –

  Котленски район № 217 –

  *Старопланинска област –

  Рег.№ 2017 *Код № 217084

  Обща дължина 18м. *Денивелация +4м.-

  История на откриването:

  Картирали Александър Сиромахов, Ст. Дончев ПК“Протей“гр. Сливен,*Година 1977 *Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Пещерата се намира в близост до пещ.“Четириестте корита“, на около 20м. от основата на скалния венец и отстои на 200м южно от паметника на ремсиста на левия бряг на р. Кая дере. В ляво от паметника започва пътечка, която води под венеца. Тръгва се в дясно покрай венеца по добре изразена пътека и след като се подмине отворът на п.“40-те корита“след 20м. се забелязва отворът на пещерата. Той е достъпен чрез траверсиране по скален корниз, за който е необходимо да се използва парапет, тъй като наклонът му е около 30 градуса към долината.

  Описание на пещерата:

  Входът е с източно изложение, форма елипсовидна, ширина при основата 6, 50м. и височина на свода 2м. Пещерата е възходяща суха, едноетажна, неразклонена, диаклазна. Стените и са покрити с пещерно мляко и синтрови повлеци. И от тук идва и името на пещерата. Подът е покрит с нанос от глина и пясък примесени с дребен чакъл.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Прави се парапет за достигане до входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата