Мечата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  29 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Мечата пещера –

  с. Васильово *Код на ЕКАТТЕ 10272 –

  Община Тетевен *Ловешка област –

  Местност: Самсоровото джиде –

  Васильовски пещерен район № 209-

  Старопланинска област –

  Рег.№ 221 *Код № 209011

  Обща дължина 29м. *Денивелация 0м.

  Изследвана и картирана на 12/08/1974г. при провеждане на клубна експедиция от ПК „Иван Вазов“ гр. София от М. Маринов.

  Местонахождение:

  Намира се по пътя за гр. Тетевен до второто желязно мостче. От дясната страна на шосето, срещу мостчето започва каменен сипей с дължина 100м. и денивелация +70м. В началото на сипея е разположен входът на пещера „Мечата дупка“.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, суха, неразклонена пещера. Вход с югозападно изложение, елипосвидна форма с размери: ширина при основата 4м. и височина на свода 6м. В нея се прониква лесно, от начало таванът запазва своята височина. На 15 метър от входа галерията се стеснява и свода се снишава. Задънва глухо. Липса на вторични образувания. Подът на галерията е покрит с пръст, на места купчини от глинесто-земна маса и дребен чакъл.

  Описание на достъпа

  Мечата пещера –

  с. Васильово *Код на ЕКАТТЕ 10272 –

  Община Тетевен *Ловешка област –

  Местност: Самсоровото джиде –

  Васильовски пещерен район № 209-

  Старопланинска област –

  Рег.№ 221 *Код № 209011

  Обща дължина 29м. *Денивелация 0м.

  Изследвана и картирана на 12/08/1974г. при провеждане на клубна експедиция от ПК „Иван Вазов“ гр. София от М. Маринов.

  Местонахождение:

  Намира се по пътя за гр. Тетевен до второто желязно мостче. От дясната страна на шосето, срещу мостчето започва каменен сипей с дължина 100м. и денивелация +70м. В началото на сипея е разположен входът на пещера „Мечата дупка“.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, суха, неразклонена пещера. Вход с югозападно изложение, елипосвидна форма с размери: ширина при основата 4м. и височина на свода 6м. В нея се прониква лесно, от начало таванът запазва своята височина. На 15 метър от входа галерията се стеснява и свода се снишава. Задънва глухо. Липса на вторични образувания. Подът на галерията е покрит с пръст, на места купчини от глинесто-земна маса и дребен чакъл.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата