Мечата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  -9 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Меча дупка

  с. Превала обл. Монтана Рег.№2083 25. 05. 2010 Местоположение и достъп: Намира се в местността Типченски венец. От разклона на коларския път над пещерата „Врелото“ се продължава по лявото отклонение. В дясно от пътя, успоредно на него и на разстояние 250 м започва скален венец. Отклонява се от пътя и се тръгва в основата на венеца. След 1 км. се достига до характерна ниша, където се намира пещерата.

  Описание: Входа е разположен в основата на скалния венец. Формата му е правоъгълна с размери: широчина 5 м. и височина 1, 3 м. От входа започва силно наклонена, низходяща галерия, неразклонена и без образувания.

  История на проучването: Пещерата е картирана от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1990г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Л.Първински, Зд.Здравков, В.Георгиев ПК "Пъстринец" Монтана
 • Дата
  1990-10-06