Мечата дупка

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: На 16.11.2007 г.преброени 17 прилепа от типа „Малък подковонос“
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  МЕЧАТА ДУПКА С. ШУМА

  Местоположение:

  Пещерата се намира в Годечко, на юг от с. Шума, на запад от с. Лопушна, на СЗ от с. Цръклевци и на запад от с. Бучин проход, с координати N 42°58’17. 5″, E 23° 5’33. 05″, WGS84. Входът е с източно изложение, с размери 2×2м. Разположен е на 1км на север от главното било на рида Чепан, на тясната скалиста стена на валог с формата на подкова, отворена на изток-югоизток, на около 8м височина от дъното на валога.

  Описание:

  Малка, суха, хоризонтална пещера, без вторични образувания. Започва с низходяща галерия, покрита с пръст и глина. Веднага след входа свода рязко се снишава , но към 7м отново достига височина 2м. По стените има изветрели жълтеникави конкреции. В дясно започва възходяща галерия, по която след малък праг(0, 5м) следва кубе в свода , където на 16. 11. 2007г. бяха преброени 17 прилепа от типа “малък подковонос”. Отново в дясно има заоблен кумин, висок 2, 80м, а напред и в ляво галерията завършва с тесни 15-20см цепки, запълнени с пръст. Не се усещат следи от въздушно течение. Наляво слиза низходяща галерия, като свода постепенно се снишава и след 3, 5м завършва с локва, дълбока 0, 2м, периодично образуваща се следствие проникването на дъждовни води. Личат следи от иманярска дейност.

  Обща дължина: 15м Денивелация: -4, 5м; +1, 5м

  Достъп:

  Най-удобна за достигане от с. Лопушна (виж приложения трак).

  Техническо описание:

  За проникване не е необходима специализирана екипировка.

  История на проучването:

  Пещерата е известна открай време на местното население, което и е дало и името. Посещавана от Иван Пандурски в средата на 70 те години и от Кирил Стоянков в средата на 80 те. Картирана от двамата на 16. 11. 2007г. Картата , описанието, снимки и GPS трак в електронен вид са предадени в БФС.

  25. 11. 2007

  Кирил Стоянков

  Иван Пандурски

  Описание на достъпа

  МЕЧАТА ДУПКА С. ШУМА

  Местоположение:

  Пещерата се намира в Годечко, на юг от с. Шума, на запад от с. Лопушна, на СЗ от с. Цръклевци и на запад от с. Бучин проход, с координати N 42°58’17. 5″, E 23° 5’33. 05″, WGS84. Входът е с източно изложение, с размери 2×2м. Разположен е на 1км на север от главното било на рида Чепан, на тясната скалиста стена на валог с формата на подкова, отворена на изток-югоизток, на около 8м височина от дъното на валога.

  Описание:

  Малка, суха, хоризонтална пещера, без вторични образувания. Започва с низходяща галерия, покрита с пръст и глина. Веднага след входа свода рязко се снишава , но към 7м отново достига височина 2м. По стените има изветрели жълтеникави конкреции. В дясно започва възходяща галерия, по която след малък праг(0, 5м) следва кубе в свода , където на 16. 11. 2007г. бяха преброени 17 прилепа от типа “малък подковонос”. Отново в дясно има заоблен кумин, висок 2, 80м, а напред и в ляво галерията завършва с тесни 15-20см цепки, запълнени с пръст. Не се усещат следи от въздушно течение. Наляво слиза низходяща галерия, като свода постепенно се снишава и след 3, 5м завършва с локва, дълбока 0, 2м, периодично образуваща се следствие проникването на дъждовни води. Личат следи от иманярска дейност.

  Обща дължина: 15м Денивелация: -4, 5м; +1, 5м

  Достъп:

  Най-удобна за достигане от с. Лопушна (виж приложения трак).

  Техническо описание:

  За проникване не е необходима специализирана екипировка.

  История на проучването:

  Пещерата е известна открай време на местното население, което и е дало и името. Посещавана от Иван Пандурски в средата на 70 те години и от Кирил Стоянков в средата на 80 те. Картирана от двамата на 16. 11. 2007г. Картата , описанието, снимки и GPS трак в електронен вид са предадени в БФС.

  25. 11. 2007

  Кирил Стоянков

  Иван Пандурски

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата