Маринковаска пещера № 1

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Маринковската пещера – о1* с. Бежаново Ловешка област Местност *Маринковските ливади* Дължина 12м. Денивелация +1, 50м Рег.№ 2300
  Хоризонтална пещера в землището на с. Бежаново, Дерм, селищна сис- тема. От селото отстои на около 3км северозападно, тръгва се по течението на р. Каменица посока р. Вит. Намира се на десния бряг на р. Вит. Пещерата е едноетажна, смесена, неразклонена, суха, периодично влажна. Входът е със северно изложение, триъгълна форма с размери – ширина при основата 2м и височина на свода 1, 50м и е едва забележим. Малко преди края на галерията, на тавана се забелязва тясна, еднометрова цепка, която излиза над скалите. Пещерата завършва с малък каменен блокаж. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Изследвана и картотекирана през 1986 год. от Б. Гарев, А. Ковачев участници в клубна експедиция организирана от пещерен клуб *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата