Марината пещера

 • Други имена
  Маринковска пещера №2 -
 • Дължина
  42 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Марината пещера* / *Маринковска – о2* с. Бежаново Ловешка област Местност *Маринковските ливади* Дължина 42м. Денивелация +2, 40м Рег.№ 2311
  Хоризонтална пещера в землището на с. Бежаново, Дерм, селищна сис- тема. От селото отстои на около 3км северозападно, тръгва се по течението на р. Каменица посока р. Вит. Намира се на десния бряг на р. Вит. Пещерата е проходна с три входа, които се събират в една, нишоподобна зала, която е с положителен три метров праг. Двата странични входа са с по-едно късо разклонение. Централният вход е със северно изложение, лесно забележим с правоъгълна форма, като в западния си край е с праг от -3м. Размери 8х2 метра. Пещерата е едноетажна, смесена, разклонена, суха, периодично влажна. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Изследвана и картотекирана през 1986 год. от Б. Гарев, А. Ковачев участници в клубна експедиция организирана от пещерен клуб *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата