Мануиловата пещера

 • Други имена
  Манаиловата дупка
 • Дължина
  2175 m.
 • Дълбочина
  115 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1155 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: голяма колония прилепи от 10 вида. Установени са 14 вида безгръбначни животни.
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Понорна, каскадна, разклонена, двуетажна

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата