Малачето

 • Други имена
  Малкото селище № 3
 • Дължина
  24 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  13 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Малачето* Синоним *Малкото селище № 3* с. Драгана Ловешка област Местност *Малкото селище* Дължина 24м. Рег.№ 2052

  Пещерата се намира на около 2, 6км южно от с. Драгана. Тръгва се по десния географски бряг, срещу течението на р. Каменица. Входа е раз положен в основата на скалния венец, под кравефермата на селото. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Входът е с източно изложение, със ромбовидна форма с размери 2 на 2 м. Пещерата е хоризонтална, неразклонена, едноетажна, брахиклазна. Пода е постлан с пръст в началото на галерията и рядка глина на- вътре. Образувания липсват. Изследвана и картотекирана 1992 год. от Мария Златкова и Таня Медарова членове на спелеосдружение *МоЕрПа* гр. София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата