Люлякът

 • Други имена
  Пещера № 200 -
 • Дължина
  30 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  6 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Люлякът | Пещера № 200, № 24

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Малкото котлене –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1487 *Код № 203155 *НМВ

  Обща дължина 30м. *Денивелация +6м.

  Картирана на 11/05/1976г. от Петьо Памукчиев по време на клубна експедиция организирана от СПК „Академик“ гр. София. Прекартирана през 1986г. от А. Христов и Кл. Иванов – ПК „Еделвайс“ гр. София и допълнена на 14/08/1989г. от Здр. Илиев и Вл. Пашовски от ПК „Еделвайс“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 700м запад-югозападно от жп гара Черепиш, на левия бряг на р. Искър, срещу фабриката за хидратна вар в местността Малкото котлене. Подхода към нея е чрез преминаване на реката с лодка. Входът се намира в подножието на скалния венец, на 6 метра от руслото на р. Искър. Развита е в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Височина над МЕБ 6м.

  Описание на пещерата:

  Входът е с куполообразна форма с височина на свода 3м. Пещерата е суха, едноетажна, разклонена, с образувания. На 4м. в дясно на основната галерия се оформя възходяща, тясна 10 метрова галерийка с денивелация +6м. Срещат се прилени, единични екземпляри от вида Голям подковонос.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата