Локвата

 • Други имена
 • Дължина
  35 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1986
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Локвата

  БФСп № 3101

  № район и пещера

  217149 Район и област Котленски район, Старопланинска област Местоположение Местност Локвата Махала / квартал
  Населено място с. Чернооково Код на ЕКАТТЕ 81222 Община Върбица Област Шуменска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Влажна Разклоненост Едноетажна , Неразклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 35м Денивелация (- , +) 4м (-4м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали В. Иванов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Злостен“ Котел Година 1986 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1986г.

  История на откриването Картирана през 1986г от В. Иванов „Злостен“ Котел.

  Местонахождение Намира се на около 3км южно от с. Чернооково в местността Локвата, в източната част на Сакар балкан Тръгва се по пътя, водещ за каптажа и малко преди него, в ляво от пътя, се намира бетонен пръстен за вода. Подминава се и се свива на изток в посока Сухия гьол. Върви се покрай залесена гора до достигане на малка скаличка, подминава се и на около 10м под нея се намира входът на пещерата. Трудно забележим, скрит в гъста растителност, с триъгълна форма и западно изложение. Развита е в горнокредни, плътни мастрихтски варовици, изграждащи южното бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата Пещерата е едноетажна, неразклонена, влажна. Подът е глинест и на отделни места с дребен чакъл..

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  В. Иванов ПК "Злостен" Котел
 • Дата
  1986