Лисичата дупка

 • Други имена
 • Дължина
  35 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Лисичата дупка* с. Драгана Ловешка област Местност *Горнодраганските колиби* Дължина 35м. Денивелация -6м. Рег.№ 1313

  Пещерата се намира на около 5, 1км северозападно от с. Драгана. Отстои на около 1 час път по течението на р. Каменица на левия географски бряг. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Входът се намира в подножието на малък, скален венец. Той е със северно изложение, с неправилна форма. Размери 2 на 3, 20м. Пещерата е проходна, с още един страничен и малък вход със западно изложе- ние. От големия вход започва низходяща галерия, която след няколко метра става хоризонтална. Пещерата е канална, разклонена, суха, едно етажна. От пещерните образувания се срещат коралити и дендрити по стените. Обиталище на лисици. Изследвана и картотекирана 1972год. от М. Спасов, Г. Герганов и Ст. Цветков членове на п. к.*Стратеш* гр. Ловеч.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата