Лисичата дупка

 • Други имена
 • Дължина
  19 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Лисичата дупка

  БФСп № 3103

  № район и пещера

  217105 Район и област Котленски район, Старопланинска област Местоположение Местност Арманлъка Махала / квартал
  Населено място с. Чернооково Код на ЕКАТТЕ 81222 Община Върбица Област Шуменска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Влажна Разклоненост
  Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 19м Денивелация (- , +) 5м (-4м, 1м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Ст. Куцаров, В. Кирилов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Злостен“ Котел Година 1986 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1986г.

  История на откриването Картирана през 1986г от Ст. Куцаров и В. Кирилов „Злостен“ Котел.

  Местонахождение Намира се на около 5км северозападно от с. Чернооково в местността Арманлъка, в източната част на Сакар планина, в близост до „Дряновската“ пещера. До пещерата се стига по горски път, минаващ покрай землището на с. Чернооково в посока гр. Върбица, от където се отделя пътека, маркирана със синьо-бяла маркировка за местността Ойньолар. Входът на Лисичата дупка е разположен на изток-югоизток от монтираната на билото триангулачна точка в малък плитък въртоп, обрасъл с гъста растителност. Развита е в горнокредни, плътни мастрихтски варовици, изграждащи южното бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата Отворът е с почти квадратна форма с размери 2 на 1, 7м. Пещерата до към 9-ия метър е низходяща, след което галерията е леко възходяща. Разклонена, суха. Подът е застлан с дребен чакъл, а към края на основната галерия – с глина. Калцитни образувания ли-псват.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата