Липата

 • Други имена
  Пещера № 126 -
 • Дължина
  92 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  8 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Липата | *Пещера № 126

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1726 *Код № 203261 *НМВ 306м.

  Обща дължина 92м. *Денивелация +8м.

  Изследвана и картирана на РП Експ.“Черепиш 77″ от Никола Гайдаров, П. Кондев и Цв. Николов. Мащаб 1: 200

  Местонахождение: Отстои на около 1. 600м от ж. п. гара Черепиш, на левия геог. бряг на р. Искър, в СИ част на масива Заграде. Намира се на около 160 метра югоизточно от пещера „Драката“ – рег.№ 1728, в подножието на скалния венец. Пред входа расте характерно дърво – липа. Развита в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Развитието е контролирано от Отделовския отсед, отделящ Стара планина от Предбалкана.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, разклонена, влажна, диаклазна пещера. Входът представлява диклазна цепка с триъгълна форма, височина на свода 7м. ширина при основата 3м. Срещат се вторични пещерни образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата