Леярницата № 1

 • Други имена
  Църквата - № 4
 • Дължина
  112 m.
 • Дълбочина
  15 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  255 m.
 • Ерозионен базис
  25 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: голяма колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Леярниците

  Леярниците представляват комплекс от 4 малки пещери. Те се намират на 2, 6 км. от водослива на Тъмна река с Младежка река, СЗ от Калето при с. Младежко. Входовете им са разположени в основата на скален венец в близост до първия голям остър меандър на реката. Изходен пункт с. Младежко. Тръгва се срещу течението на реката, пресича се и се минава през поляна с чешма, пресича се отново реката, след 100 м. отново се пресича наляво, траверсира се от ляво над реката (езерото), слиза се долу, минава се от другата страна на реката и се тръгва на дясно по лявото дере – Блезнешкото. След 300 м. се стига до изворите на реката. Продължава се нагоре по сухото дере с многото еворзионни котли по него около 10 мин. до достигане на самотно дърво е дясно. От ляво на 15 м. височина се намират входовете на пещерите. Надморската им височина е 265 м.

  Ледниците 1 рег.№ 457 код: 310006 Най-лявата от пещерите, входа е маркиран с № 04, е пещера Ледниците 1. Над нея горе в дясно е втория вход. Долния вход има триъгълна форма и е със северно изложение, височина от 5, 5 м. и ширина 3 м. След входа пещерата се разширява и продължава навътре като постепенно се стеснява. Назад и в ляво остава високо горе входа от горната пещера. Следва разклонение в дясно и ляво, като последното е по-късо. Входовете 2 и 3 са над входа от двете страни, те продължават напред с по една галерия. Свързват се посредством междинна галерия, която от своя страна се свързва с основната галерия. Пещерата е развита в мраморизирани варовици. Пещерата е суха, в крайните части влажна. Образувания – сталактити, сталагмити, малки сталактони, повлеци по стените. Дължина 112 м. Денивелация -15 м. Изследвана и картирана от СПК „Академик“ София, прекартирана 1987 г. от спелеокръжока при ЕСПУ „Св. Попов“ – Пловдив с ръководител Ив. Петров.

  Описание на достъпа

  Леарниците

  Леарниците представляват комплекс от 4 малки пещери. Те се намират на 2, 6 км. от водослива на Тъмна река с Младежка река, СЗ от Калето при с. Младежко. Входовете им са разположени в основата на скален венец в близост до първия голям остър меандър на реката. Изходен пункт с. Младежко. Тръгва се срещу течението на реката, пресича се и се минава през поляна с чешма, пресича се отново реката, след 100 м. отново се пресича наляво, траверсира се от ляво над реката (езерото), слиза се долу, минава се от другата страна на реката и се тръгва на дясно по лявото дере – Блезнешкото. След 300 м. се стига до изворите на реката. Продължава се нагоре по сухото дере с многото еворзионни котли по него около 10 мин. до достигане на самотно дърво е дясно. От ляво на 15 м. височина се намират входовете на пещерите. Надморската им височина е 265 м.

  Ледниците 1 рег.№ 457 код: 310006 Най-лявата от пещерите, входа е маркиран с № 04, е пещера Ледниците 1. Над нея горе в дясно е втория вход. Долния вход има триъгълна форма и е със северно изложение, височина от 5, 5 м. и ширина 3 м. След входа пещерата се разширява и продължава навътре като постепенно се стеснява. Назад и в ляво остава високо горе входа от горната пещера. Следва разклонение в дясно и ляво, като последното е по-късо. Входовете 2 и 3 са над входа от двете страни, те продължават напред с по една галерия. Свързват се посредством междинна галерия, която от своя страна се свързва с основната галерия. Пещерата е развита в мраморизирани варовици. Пещерата е суха, в крайните части влажна. Образувания – сталактити, сталагмити, малки сталактони, повлеци по стените. Дължина 112 м. Денивелация -15 м. Изследвана и картирана от СПК „Академик“ София, прекартирана 1987 г. от спелеокръжока при ЕСПУ „Св. Попов“ – Пловдив с ръководител Ив. Петров.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна, разклонена с три входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата