Левиче врело

 • Други имена
  Врелото над селото -
 • Дължина
  27 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  1 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Rhinolophus hipposideros, Bulgaroniscus gueorguievi,Bacillidesmus bulgaricus subyloniscus riparius,Myotis myotis,Nargus
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Левица врелото с. Превала обл. Монтана Рег.№1053 31. 05. 2010 Местоположение и достъп: За пещерата се тръгва по коларски път, който започва от югозападния край на селото, върви успоредно на р. Левица /десен приток на р. Превалска Огоста/ и след 1 км. се достига до пещерата.

  Описание: Входа е разположен на десния бряг на р. Левица, на около 15 м. от нея, в основата на малък скален венец сред дървета и храсти и не се забелязва от пътя. От пещерата изтича подземен поток и неговото корито дава възможност входа да бъде намерен по-лесно. Формата му е овална с размери: широчина 4, 1 м. и височина 1 м. Гледа на северозапад. След входа следва ниска, хоризонтална галерия с едно късо разклонение и завършва с сифон. От него извира подземния поток, който протича чрез цялата пещера и се влива в р. Левица. Както беше описано, много вероятно е този поток да има връзка с подземните води на по-високо разположената „Плешова пещера“.

  История на проучването: Пещерата е картирана за първи път от ПК „Академик“-гр. София през м. март 1982г. Прекартирана от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1990г. През 1992г. Цветан Остромски от софийския клуб, екипиран с водонепроницаемо облекло изследва сифона и прави опит да проникне през него, но поради голямото стеснение опита е неуспешен. По същото време двата клуба съвместно провеждат индикаторния опит с флуоресцин, от който поради липса на време не са получени достоверни резултати.

  Описание на достъпа

  Левица врелото с. Превала обл. Монтана Рег.№1053 31. 05. 2010 Местоположение и достъп: За пещерата се тръгва по коларски път, който започва от югозападния край на селото, върви успоредно на р. Левица /десен приток на р. Превалска Огоста/ и след 1 км. се достига до пещерата.

  Описание: Входа е разположен на десния бряг на р. Левица, на около 15 м. от нея, в основата на малък скален венец сред дървета и храсти и не се забелязва от пътя. От пещерата изтича подземен поток и неговото корито дава възможност входа да бъде намерен по-лесно. Формата му е овална с размери: широчина 4, 1 м. и височина 1 м. Гледа на северозапад. След входа следва ниска, хоризонтална галерия с едно късо разклонение и завършва с сифон. От него извира подземния поток, който протича чрез цялата пещера и се влива в р. Левица. Както беше описано, много вероятно е този поток да има връзка с подземните води на по-високо разположената „Плешова пещера“.

  История на проучването: Пещерата е картирана за първи път от ПК „Академик“-гр. София през м. март 1982г. Прекартирана от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1990г. През 1992г. Цветан Остромски от софийския клуб, екипиран с водонепроницаемо облекло изследва сифона и прави опит да проникне през него, но поради голямото стеснение опита е неуспешен. По същото време двата клуба съвместно провеждат индикаторния опит с флуоресцин, от който поради липса на време не са получени достоверни резултати.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата