Ледницата

 • Други имена
 • Дължина
  58 m.
 • Дълбочина
  61 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1345 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Pyrrhocorax graculus, Stenорhylax vibex, Acantholeria cineraria
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Ледницата –

  с. Добростан *ЕКАТТЕ: 21676 –

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Изходен пункт х. Марциганица –

  Местност: Водите –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 24, 532933 N 41, 533163 – WGS84 –

  Рег.№ 81 *Код № 407005 *НМВ 1326м.-

  Обща дължина 58м. *Денивелация -61м.-

  Пропастта е изследвана и по време на II-ma u IX-mа международни експедиции през периода 1962-1970 год. Картирана на 10/06/1975г на РП Експедиция „Добростан 75″от Васил Стоицев, Б. Бонев; Мащаб 1: 300

  Местонахождение:

  От х. Марциганица се тръгва по пътека, която ни извежда на стария път за с. Добростан. От дясната страна има неголям понор, в чиято най-ниска част е входа на пропастта „Кладенците“. Продължава се още около 100м по пътя и в ляво в дълбок понор е пропастната пещера „Ледницата“. Произходът на името и е свързан с периодичното задържане на голямо количество лед в привходните и части.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е пропастна, развита е в диаклаза, многоетажна, разклонена. Входът е обърнат към с. Добростан. Спускането да става внимателно до първия отвес, като се държи страната на помпената станция. На скалата има забит спит и планка за опъване на парапет. Отвесът оттук е 25м. Дъното е покрито с гравитационни блокове. Вдясно пещерата има разклонение. Продължението е в основата на стената. След провиране се движим по каменист под. Преминава се 3 метров праг, след който има 10 метров отвес. Следва малка зала. 5м остават до последния кладенец. Заставайки с лице към него отляво се търсят 2 спита. 15м са до дъното на последния отвес. Дъното е покрито с глина и завършва с кален сифон. През 1996г група пещерняци водени от Лев Миронов разкопават сифона и продължават пропастта с 8м по дълбока. Пещерата е влажна, като през по-голямата част от годината има лед напървия отвес поради голямия въздушен обмен. ВНИМАНИЕ: Да се избягва проникване в пропастта по време на силни дъждове. Опасност от свличане на земни пластове от привходните, открити части на понора.

  Екипиране за ТЕВ:

  Отвес Р25 Въже 40м Закрепвания – парапет Отвеси R3+P10 Въже 20m. Естествено закрепване Отвес Р15 Въже 30 Закрепване на 2 спита

  Добавка от Джу: За последния отвес е хубаво да се направи подвеждане

  от залата, където в дясно (когато си с лице към отвеса) има образувания и спит. На ръба на отвеса са спитовете вляво. Да се внимава защото са стари и клеясали. Единият от спитовете се вади до половината с просто издърпване на ръка и се върти, докато се опитваш да завиеш планката. Може би е по-удачно да се извади или зачука.

  Описание на достъпа

  Ледницата –

  с. Добростан *ЕКАТТЕ: 21676 –

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Изходен пункт х. Марциганица –

  Местност: Водите –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 24, 532933 N 41, 533163 – WGS84 –

  Рег.№ 81 *Код № 407005 *НМВ 1326м.-

  Обща дължина 58м. *Денивелация -61м.-

  Пропастта е изследвана и по време на II-ma u IX-mа международни експедиции през периода 1962-1970 год. Картирана на 10/06/1975г на РП Експедиция „Добростан 75″от Васил Стоицев, Б. Бонев; Мащаб 1: 300

  Местонахождение:

  От х. Марциганица се тръгва по пътека, която ни извежда на стария път за с. Добростан. От дясната страна има неголям понор, в чиято най-ниска част е входа на пропастта „Кладенците“. Продължава се още около 100м по пътя и в ляво в дълбок понор е пропастната пещера „Ледницата“. Произходът на името и е свързан с периодичното задържане на голямо количество лед в привходните и части.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е пропастна, развита е в диаклаза, многоетажна, разклонена. Входът е обърнат към с. Добростан. Спускането да става внимателно до първия отвес, като се държи страната на помпената станция. На скалата има забит спит и планка за опъване на парапет. Отвесът оттук е 25м. Дъното е покрито с гравитационни блокове. Вдясно пещерата има разклонение. Продължението е в основата на стената. След провиране се движим по каменист под. Преминава се 3 метров праг, след който има 10 метров отвес. Следва малка зала. 5м остават до последния кладенец. Заставайки с лице към него отляво се търсят 2 спита. 15м са до дъното на последния отвес. Дъното е покрито с глина и завършва с кален сифон. През 1996г група пещерняци водени от Лев Миронов разкопават сифона и продължават пропастта с 8м по дълбока. Пещерата е влажна, като през по-голямата част от годината има лед напървия отвес поради голямия въздушен обмен. ВНИМАНИЕ: Да се избягва проникване в пропастта по време на силни дъждове. Опасност от свличане на земни пластове от привходните, открити части на понора.

  Екипиране за ТЕВ:

  Отвес Р25 Въже 40м Закрепвания – парапет Отвеси R3+P10 Въже 20m. Естествено закрепване Отвес Р15 Въже 30 Закрепване на 2 спита

  Добавка от Джу: За последния отвес е хубаво да се направи подвеждане

  от залата, където в дясно (когато си с лице към отвеса) има образувания и спит. На ръба на отвеса са спитовете вляво. Да се внимава защото са стари и клеясали. Единият от спитовете се вади до половината с просто издърпване на ръка и се върти, докато се опитваш да завиеш планката. Може би е по-удачно да се извади или зачука.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  Ледницата –

  с. Добростан *ЕКАТТЕ: 21676 –

  Община Асеновград *Пловдивска област –

  Изходен пункт х. Марциганица –

  Местност: Водите –

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 24, 532933 N 41, 533163 – WGS84 –

  Рег.№ 81 *Код № 407005 *НМВ 1326м.-

  Обща дължина 58м. *Денивелация -61м.-

  Пропастта е изследвана и по време на II-ma u IX-mа международни експедиции през периода 1962-1970 год. Картирана на 10/06/1975г на РП Експедиция „Добростан 75″от Васил Стоицев, Б. Бонев; Мащаб 1: 300

  Местонахождение:

  От х. Марциганица се тръгва по пътека, която ни извежда на стария път за с. Добростан. От дясната страна има неголям понор, в чиято най-ниска част е входа на пропастта „Кладенците“. Продължава се още около 100м по пътя и в ляво в дълбок понор е пропастната пещера „Ледницата“. Произходът на името и е свързан с периодичното задържане на голямо количество лед в привходните и части.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е пропастна, развита е в диаклаза, многоетажна, разклонена. Входът е обърнат към с. Добростан. Спускането да става внимателно до първия отвес, като се държи страната на помпената станция. На скалата има забит спит и планка за опъване на парапет. Отвесът оттук е 25м. Дъното е покрито с гравитационни блокове. Вдясно пещерата има разклонение. Продължението е в основата на стената. След провиране се движим по каменист под. Преминава се 3 метров праг, след който има 10 метров отвес. Следва малка зала. 5м остават до последния кладенец. Заставайки с лице към него отляво се търсят 2 спита. 15м са до дъното на последния отвес. Дъното е покрито с глина и завършва с кален сифон. През 1996г група пещерняци водени от Лев Миронов разкопават сифона и продължават пропастта с 8м по дълбока. Пещерата е влажна, като през по-голямата част от годината има лед напървия отвес поради голямия въздушен обмен. ВНИМАНИЕ: Да се избягва проникване в пропастта по време на силни дъждове. Опасност от свличане на земни пластове от привходните, открити части на понора.

  Екипиране за ТЕВ:

  Отвес Р25 Въже 40м Закрепвания – парапет Отвеси R3+P10 Въже 20m. Естествено закрепване Отвес Р15 Въже 30 Закрепване на 2 спита

  Добавка от Джу: За последния отвес е хубаво да се направи подвеждане

  от залата, където в дясно (когато си с лице към отвеса) има образувания и спит. На ръба на отвеса са спитовете вляво. Да се внимава защото са стари и клеясали. Единият от спитовете се вади до половината с просто издърпване на ръка и се върти, докато се опитваш да завиеш планката. Може би е по-удачно да се извади или зачука.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата