Ламска

 • Други имена
  Пещера № 481
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира в землището на с. Поп Русаново. За пещерата се тръгва на юг от центъра на селото покрай чешмата. Излиза се на черен път между ниви. След преход от около километър се стига до местността „Калето“, в която има признаци, че е съществувала крепост. От Калето се спускаме надолу в дола, който е разклонен. Поемаме по разклонението, което се явява като продължение на пътя. От дясната страна трябва да остава кошара за овце. По този дол до пещерата има около два километра. Пещерата се намира от дясната страна на дола на около 30 м над ерозионния базис в скален венец. Самата пещера е малка, няма образувания. Подът е пръстен осеян с едър чакъл.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена

  Карта

  Вход на Ламската пещераКроки на Ламската пещера
 • Картировач(и)
 • Дата