Лабиринта

 • Други имена
  Курдова дупка, Катакомбите
 • Дължина
  85 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  440 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1966
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Малка колония прилепи в долния етаж на пещерата
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването:

  Картирана на 12/04/1992г. Археологически находки: фрагменти от керамика, фосилни кости, зъб от пещерна мечка (Райчева, 1998). Изследвана през 1966г – направена е скица на пещерата от Б. Маринов. Мащаб 1: 100 Шуменското плато се отнася към периферията на Дунавката платформа. Има гънково-разломен строеж и се разглежда като плитка синклинала (Шуменска синклинала от Преславския антиклинорий).

  Местонахождение:

  Намира се на на ръба на Шуменското плато в местността Висока поляна, на 300м югоизточно от климатичното училище.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е триетажна с връзка между отделните етажи. Дължина по централната ос 47м, с общ сбор на галериите 86м. Има възходящо въздушно течение. Образувания дендрити. Суха, разклонена, проходна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита на три нива, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Б.Маринов САК "Хадес" гр. Шумен
 • Дата
  1992-04-12