Кюлдж ин

 • Други имена
  Пепеливата № 1
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  275 m.
 • Ерозионен базис
  135 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кюлдж ин | *Пепеливата, *№ 1 –

  с. Орешари *Община Крумовград –

  Кърджалийска област –

  Местност: Ахър кая –

  Авт. спирка Моста на Арда –

  Крумовградски карстов район № 413 –

  Рило-Родопска област –

  Статус: Хабитат на животни –

  Категория: С научно и културно значение –

  G P S – E 25, 432762 N 41, 363787 – WGS84

  Рег.№ 158 *Код № 413012 НМВ 282м.

  Обща дължина 10м. *Денивелация 0м.

  През 1979г скалният комплекс и пещерите са обявени за Защитен природен обект “Скалният мост и шестте пещери”, а през 2000г границите и режима са актуализирани съобразно приетия нов Закон за защитените територии. В пещерата Карангин се размножават големият нощник, дългопръстият нощник и пещерният дългокрил, като правят многохилядна смесена колония. В пещерата Зандана зимуват голям и малък подковонос, а скалните цепки дават убежища на сивия дългоух прилеп, савиевото прилепче, полунощния прилеп, кафявото прилепче и малкото кафяво прилепче и др. Най-сериозни са заплахите за пещеролюбивите прилепи, свързани с иманярската дейност и затварянето на входа на Зандана с клони. Картирана през 1968г от Борис Колев ПК „Аида“ гр. Хасково и прекартирана на 28/05/1978г от М. Ферадов и Бекир Нуриев от ПК „Родопи“ гр. Кърджали. Използва се за кошара.

  Местонахождение:

  Намира се на 400м южно от с. Орешари при автобусна спирка „Моста на Арда“, в скалния венец „Ахър кая“ на северния склон на „Кара куз“, на десния бряг на р. Арда при венеца с арката. Развита в среднозърнести, жълтобели органогенни варовици с горноеоценска /приабонска възраст/, лежащи върху флишоподобен хоризонт, изграден от пясъци, песъкливи глини и глинести варовици с приабонска възраст. Височина над МЕБ 135м.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Хоризонтална, суха, едноетажна, неразклонена, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата