Куманица

 • Други имена
 • Дължина
  1656 m.
 • Дълбочина
  104 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  1 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  КУМАНИЦА

  Пещерата Куманица се намира западно от махала Нешковци край село Черни Осъм – Троянско. На три часа път през местностите Стенето и Радни трап се достига Кози брод на река Куманица. От тук се тръгва по течението на реката и след 10 минути път се достига отвора на пещерата.

  Обща дължина: 944 метра.
  Основни пукнатини: Северозапад-югоизток, север-юг, изток-запад.
  Температура на въздуха 10.4-11оС.
  Температура на водата: на външната река – 14оС. На подземната река – 9оС.
  Фауна:
  – в реката образувана от външни води: ларви на трихотера, ефемероптера, диптера, мамарди, на 120 м пъстърва /случайно попаднала/;
  – сухоземна фауна: паяци, псевдоскорпиони, мокрици.
  Необхдим инвентар: малка лодка, катерачно въже, 10 м. стълба, прусеци, карабинери.
  Необходими хора: 3-4 души + 2 наблюдатели при входа, защото при пороен дъжд пещерата напълно се затваря.
  Стоице Андреев

  Билиография:
  1. П.Нейковски – сп. Турист, бр.1/1965/
  2. П.Нейковски – бюлетин на СТД ‘‘Академик’’ бр.1/1963/
  3. Хр.Делчев – сп.Турист, бр.12/1962/

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 3
  Специфични особености: Низходяща, разклонена

  Описание на пещерата

  КУМАНИЦА

  Пещерата е изградена в триаски варовици. Входът и има триъгълна форма и се намира на левия бряг на едноименната река, почти на нивото на водата.
  При буйни води част от реката навлиза в самата пещера, което я прави особено опасна за проникване при дъждовно време. Няколко метра след входа следва три метра водопад, вляво от който се открива късо разклонение от главната галерия, завършващо със зала с височина 15 метра, с множество сухи синтрови езера, повлеци по стените и малки сталактити.
  След втори по-висок праг от 4 метра се продължава по главната ос на пещерата. Галерията е широка 1,5 м. до 2,5 м. като на отделни места се стеснява до 0,70 м. Височината насводовете варира между 2 и 8 метра. Реката в по-голямата си част е бърза и само тук таме образува спокойни малки езера с дълбочина до 0,60 м. ПОдът на галерията на места се залива напълно от водата, другаде от дветестрани нареката се намират акумулативни площадки от глина и чакъл.
  На около сто метра от входа, сводовете се прцеждат силни струи от дрениращите води на върешната река, под която преминава част от галерията в протежение на 40-50 метра.
  Тази част на пещерата е сравнително бедна на образувания, които са разпръснати във втората половина на галерията, като това са предимно жълтеникаво-бели повлекла по стените и сводовете. На две места те са така големи, че затварят почти напълно галерията и проникването се затруднява. Н около 160 метра от входа, пещерата мени своя характер, развивайки се в хоризонтална пукнатина, с ниски сводове /по 1-1.2 м./. ПОдът е покрит предимно чакъл, а образувания съвсем липсват.
  След още 80 м. се достига широка, ниска зала с височина до 2 м., богата на сталактити и сталгмити, през която протича подземната река и се губи в малки отвори през които не може да се проникне. От тази зала в дясно се открива ниска и суха галерия, дълга 120 м. ПОдът и е настлан с хубав пясък в началото, а след това се редуват дълбоки езера с основна скала. На 30 м. преди края се намира 9 метров праг и по-нататък след едноизкачване, галерията завършва със запушен сифон. Характерно за нея са снежно-белите повлеци, сталктити, сталгмити и малки синтрови прегради.
  В лявата част ма последната зала се откриват 3 отвора, които са началото на успоредни галерии с много отвори помежду си образуващи по този начин малък лабиринт. След 80 м. се достига до буйна подземна рекасъединяваща се с водите на външната река проникваща в пещерата. Пещерата по-нататък продължава а северозападна посока срещу течението на реката. Галерията се разделя на две, но дясната част е толкова ниска, че проникването е много трудно. По тази част минава и пътя на водата. В ляво се откриват сухи галерии с красиви синтрови езера и каменни лилии с много и разнообразни образувания. Чрез тях се излиза в главната ос на пещрата. Буйните води преминават през много еворзионни котли с най-различна дълбочина, като някои достигат до 2,5 м. Стените и сводовете са грубо скулптирани от водата. Ширината на галерията е от 1 до 4 метра с височина от 3 до 6 м. След 450 м. от входа на пещерата се достигат две перпендикулярно разположени на главната галерия зали с височина на сводовете 40-45 м., богати с образувания: снежно бели повлеци, сталагмити и калцитен под.
  По-нататък пещерата изведнъж мени своя характаер. Раката е дълбока, с тинесто дъно, спокойна и бавно течаща, като изпълва цялата галерия. След 120 м. завършва със сифон в дясно от който през малка зала се достига дълбоко езеро, преминаването на което отвежда до тясна 35 метров галерия, затворена от образувания, което е краят на пещерата.
  Обща дължина: 944 метра.
  Основни пукнатини: Северозапад-югоизток, север-юг, изток-запад.
  Температура на въздуха 10.4-11оС.
  Температура на водата: на външната река – 14оС. Наподземната река – 9оС.
  Фауна:
  – в реката образувана от външни води: ларви на трихотера, ефемероптера, диптера, мамарди, на 120 м пъстърва /случайно попаднала/;
  – сухоземна фауна: паяци, псевдоскорпиони, мокрици.
  Необхдим инвентар: малка лодка, катерачно въже, 10 м. стълба, прусеци, карабинери.
  Необходими хора: 3-4 души + 2 наблюдатели при входа, защото при пороен дъжд пещерата напълно се затваря.
  Стоице Андреев

  Билиография:
  1. П.Нейковски – сп. Турист, бр.1/1965/
  2. П.Нейковски – бюлетин на СТД ‘‘Академик’’ бр.1/1963/
  3. Хр.Делчев – сп.Турист, бр.12/1962/

  Карта

 • Картировач(и)
  Стоице Андреев, Христо Делчев СПК "Академик" София
 • Дата
  1962-07