Кукерова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  28 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кукерова дупка –

  с. Добравица *Община Своге *Софийска област –

  Местност: Кукерово (Буков дол) –

  Понорски карстов район № 204 –

  Старопланинска област –

  G P S – E N – WGS84 –

  Рег.№ 1265 *Код 204040

  Обща дължина 28м. *Денивелация +3м.

  Картирана на 20/01/1976г. от Людмил Тодоров – с. Искрец Пещерата е развита в среднотриаски варовици, изграждащи северното бедро на Свогенската антиклинала

  Местонахождение:

  Намира се на 1км югоизточно от с. Искрец в местността Кукерово – скален венец с формата на гръцката буква Ку, наподобяващ извити рога на кукерски калпак, югоизточно от водопада Загъжка скакля. Пещерата е развита в среднотриаски варовици изграждащи северното бедро на Свогенската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Суха, едноетажна, разклонена, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Людмил Тодоров ПК Искрец
 • Дата
  1976-01-20