Красавицата

 • Други имена
 • Дължина
  52 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1979
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  История на проучването

  История на проучването:

  За откриването на пещерата съобщава собственика на кариерата Горан Бобевски. П. Делчев уведомява А. Жалов. Пещерата е картирана на 13. 10. 2007 г. от: К. Стоичков, Ж. Петров и М. Колева, Х. Христов, В. Дробенов, С. и М. Брашнарови членове на ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Източник: ПК Хеликтит, К. Стоичков GPS-координати по – WGS 84. E 34 692111 N 4619867 1431

  Местонахождение и достъп:

  Входа на пещерата Красавицата се разкрива в един от хоризонтите на мраморна кариера №5 на югозападният склон под вр. Шаралия. Тя отстои на около 7-8 км над с. Илинденци. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Синанишки пещерен подрайон. Западен Пирин.

  От главният път София-Кулата в с. Струмяни се отделя път за с. Илинденци (в източна посока). След селото се продължава по пътя за мраморните кариери. Преминава се бариерата и се продължава по асвалтовият път който се изкачва на серпантини. След няколко завоя се минава покрай х. Мура. Пътят не е в добро състояние. Изминават се още няколко километра се стига до каменни постройки в ляво от пътя, а в дясно е разположена една от големите действащи мраморни кариери №5. По пътека се стига до един от хоризонтите и. Слиза се на по ниско разположеният хоризонт и входа на пещерата трябва да се търси в лицевата част на кариерата. В близост до него има големи мраморни блокове и цистерни за вода, както и входа на пропастната пещера Звяра. Пещерата е маркирана на входа с червена боя и № 5370. Тя има и по високо разположен пропастен вход.

  Техническо описание

  Източник: ПК Хеликтит, К. Стоичков GPS-координати по – WGS 84. E 34 692111 N 4619867 1431

  Нужен инвентар:

  Въже 15 м, 5 м, 5 м, 6-7 карабинера, 4-5 стоманени примки (дълги) протектори.

  Техническо описание:

  Пещерата не е кована. Въжетата се фиксират на естествени опори на повечето места. За горният вход трябва по дълго въже трябват и протектори за да не трие.

  История на проучването:

  За откриването на пещерата съобщава собственика на кариерата Горан Бобевски. П. Делчев уведомява А. Жалов. Пещерата е картирана на 13. 10. 2007 г. от: К. Стоичков, Ж. Петров и М. Колева, Х. Христов, В. Дробенов, С. и М. Брашнарови членове на ПК “Хеликтит” София.

  Карта

 • Картировач(и)
  К. Стоичков, Ж. Петров и М. Колева, Х. Христов, В. Дробенов, С. и М. Брашнарови ПК “Хеликтит” София
 • Дата
  2007-10-13
 • Описание на пропастта:

  Входа на пропастта се разкрива в основата на едно от нивата на кариера № 5. Тя има и пропастен вход разположен на горният хоризонт на кариерата. Основният вход на пещерата има неправилна форма и югоизточно изложение. Той е с размери 1. 12х1. 20 м. От него се отделя наклонена галерия, която отвежда до зала. Стените са покрити с красиви натеци. Във височина са разположени 2 високи комина. Единия има връзка с по горно разположеният вход на пещерата а другият води до запушен с инертен материал вход. В западната част на залата сред блокаж е продължението на пещерата. Слиза се сред блоковете около 3 м. Попада се на място със няколко къси разклонения в блокажа. Следва провиране и се достига до праг дълбок 2. 85 м. След преодоляването му (хубаво е да се сложи въже за придържане) се попада в нова красива зала. Пода и е покрит с каменни блокове. Стените и сводовете изобилстват от натеци, образувания и кристали. В югоизточната и част сред каменни блокове се разкриват 2 галерии. Първата е много тясна диаклаза, преминаваща в непреодолимо стеснение. Тя се развива в южна посока. На това място е установена слухова връзка с разположената в близост пропастна пещера Звяра. Втората галерия започва със стеснение. Дъното на тесняка е покрит с плитки локви и това прави преминаването му неприятно. Попада се на уширение. На това място се забелязват също така изключително красиви пещерни образувания. Има и комин със разклонения препречени от сталактони. Продължението на пещерата е в северния край на залата. Нов праг дълбок 3. 15 м (хубаво е да се сложи въже за придържане) отвежда до тясна диаклазна галерия, която преминава в непреодолимо стеснение. Това е и сегашното дъно на пещерата. Има възможности да се търсят евентуални продължения в дълбочина. В нея изобилстват блокажните части и трябва да се внимава от падащи камъни !!! Пещерата е студена е влажна. Нейните размери са дължина (51. 60 м), при денивелация (-21. 80 м) считана от по восоко разположеният и вход. Пещерата е изключително красива и трябва да бъдат положени усилия за запазването и. За проникване в нея трябва да се изисква разрешение от собствениците на мраморната кариера в която се намира.

  Нужен инвентар:

  Въже 15 м, 5 м, 5 м, 6-7 карабинера, 4-5 стоманени примки (дълги) протектори.

  Техническо описание:

  Пещерата не е кована. Въжетата се фиксират на естествени опори на повечето места. За горният вход трябва по дълго въже трябват и протектори за да не трие.