Кован кая

 • Други имена
  Пещера № 15
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  170 m.
 • Ерозионен базис
  10 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кован кая | *Коджа ин, *Б 15 –

  с. Долно Черковище *Община Стамболово –

  Хасковска област –

  Местност: Кован кая (Пчелна скала) –

  Крумовградски карстов район № 413-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 25, 441438 N 41, 370264 – WGS84

  Рег.№ 165 *Код № 413019 *НМВ 167м.

  Обща дължина 14м. *Денивелация +2м.

  Името на местността е турско и преведено на български означава „Пчелна скала“. Масивът „Кован кая“ е най -големият комплекс от изсечени в скалата трапецовидни ниши в Източните Родопи. Скалните ниши , чийто брой надвишава 100, са ориентирани най-вече на юг и югоизток, но има и такива обърнати на запад и северозапад. Освен вертикално разположените трапецовидни ниши, се срещат и хоризонтални правоъгълни. Районът на пещерата е поставена под защита на закона за защита на природата. Картирана през 1968г от Борис Колев от ПК „Аида“ гр. Хасково, прекартирана на 28/05/1978г от Б. Нуриев и М. Ферадов от ПК „Родопи“ гр. Кърджали по време на клубна пещерна експедиция „Орешари-78“.

  Местонахождение:

  Намира се на 5000м от с. Долно черковище по пътя за Хасково, на 400м югозападно от автобусната спирка „Моста“, в местността Ковен кая от дясната страна на пътя. Входът се намира в подножието на скален венец и гледа на запад. Пещерата е смесено образуване в органични варовици с височина над МЕБ 10м.

  Описание на пещерата:

  Суха, хоризонтална, неразклонена, без образувания. Общата дължина е 14м, а денивелацията е +2, 1м. По пода на пещерата има чакъл животински тор.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата