Костадинов скален манастир

 • Други имена
 • Дължина
  31 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  424 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2012
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Скален манастир 12-13 век

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Стоичков, Здр.Илиев, Тодор Тотев ПК „Хеликтит” София, ПК "Змеева дупка" Трявна
 • Дата
  2012-10-13