Косица

 • Други имена
  Пещера № 11 -
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера № 11 *Косица* с. Драгана Ловешка област Местност *Венеца* Дължина 17м. Рег.№ 1525

  Пещерата е разположена на около 2, 4км югоизточно от с. Драгана. От селото се тръгва срещу течението, по десният бряг на р. Каменица. Минава се покрай гробищният парк на селото и след 15 мин. път се излиза на скалния венец, в който се намира пещерата. Входът е разположен на втората скална тераса на венеца. В близост до него се намират отворите на още три пещери. Той е последният отляво надясно с неправилна форма е и със югоизточно изложение. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в север- ната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитска синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Пещерата е хоризонтална, едноетажна, неразклонена, суха. Наслаги от глина. Бедна откъм вторични образувания. Тип канална. Изследвана и картотекирана 1976год. от Сави Савов и Л. Марков членове на ПК*Студенец*гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата